LEUVEN: Muur Begijnhof voorlopig gered door klimop

De scheidingsmuur tussen het Klein Begijnhof en de voormalige bottelarij van AB InBev, wordt tot op heden nog niet afgebroken. De ranken klimop, die door de vogels gebezigd worden om in te broeden verlengden de levensduur van het bouwsel. De stad Leuven wou deze begroeiing snoeien maar stelde deze werkzaamheden uit naar september, als het vogelbroedseizoen volledig achter de rug is. Op deze manier lieten de betrokken partijen hun groen hart zien.

De geviseerde muur in kwestie werd in 1954 gebouwd en heeft een lengte van negentig meter en een hoogte van tien meter.  De bottelarij moet verdwijnen voor plannen die kaderen in het groot stadsvernieuwingsproject rond de Vaartkom. Reeds in 2009 tekende het buurtcomité Klein Begijnhof verzet aan tegen de sloop van de muur, erfgoed moet bewaard worden vinden ze.

Maandag werd nog niet begonnen worden met de sloop van de muur zelf, maar moest wel de klimop die er groeide, verwijderd worden. Hoewel de vogels die er broeden geen uitzonderlijke bedreigde soorten zijn en het ook niet om een bijzonder grote populatie gaat, besliste de stad Leuven op eigen initiatief echter om toch met de snoei te wachten tot in september. Aanvankelijk was er sprake van om deze historische muur ook maandag plat te leggen, zondagavond werd contact genomen met de aannemers en de projectontwikkelaar ViRiX. Zij lieten hun goed hart zien, waardoor deze afbraakplannen voorlopig even in de koelkast verdwijnen.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel