“Leuven moet meer oog hebben voor haar voetgangers”

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Open Vld Leuven vindt dat het stadsbestuur wat meer oog moet hebben voor haar voetgangers. Een efficiënt voetgangersbeleid is volgens haar geen overbodige luxe.

“De laatste maanden is Leuven in de ban van het verkeerscirculatieplan en van de (im)mobiliteit in het algemeen”, zegt gemeenteraadslid Lux Ponsaerts (Open Vld). “Er wordt aandacht besteed aan diverse verkeersmodi, maar naar de voetganger, die toch zo belangrijk is binnen het stedelijk (verkeers)weefsel wordt nauwelijks omgekeken. Vooral ouderen voelen zich als paria’s in de verkeersluwe zones: ze moeten wegspringen voor de zoveelste fiets die voorbijflitst.”

voetpad-1“Wanneer men een aantal doelstellingen wil realiseren in het kader van een duurzame mobiliteitsontwikkeling zou het STOP-principe toch voorop moeten staan. Dit principe bepaalt de rangorde van wenselijke vervoerwijzen (S staat voor stappen, T voor trappen, O voor openbaar vervoer, P voor privé, individueel gemotoriseerd). Men zal misschien opperen dat een afzonderlijk voetgangersbeleidsplan een overbodige luxe is en dat men een aantal maatregelen moet bundelen in een overkoepelend mobiliteitsplan. Wij vinden dat de voetganger een aparte benadering verdient. Jaarlijks een bepaalde som besteden aan het herstellen van een beperkt aantal voetpaden is onvoldoende.”

“Op veel plaatsen zijn de stoepen in lamentabele staat, zijn ze te smal of kunnen ze niet gebruikt worden omwille van de obstakels (doorgaans fietsen). Ook de aangewende materialen zijn niet altijd even gebruiksvriendelijk. Je moet voor een moeder met een kinderwagen of een oudere met een looprek toch het nodige respect opbrengen en hun verplaatsing faciliteren. Ook mensen met een beperking hebben het niet gemakkelijk. Toegankelijkheid is een basisrecht.”

“Aandacht voor voetgangers in het verkeer beperkt zich natuurlijk niet tot de kwaliteit van stoepen en de veiligheid van oversteekplaatsen. Om een goed voetgangersbeleid te voeren, is een integrale benadering van de publieke ruimte nodig. Publieke ruimte is voor voetgangers niet alleen verkeersruimte, maar ook verblijfs- en ontmoetingsruimte. Wij vragen dan ook aan het stadsbestuur dat er een doortastend voetgangersbeleid zou worden gevoerd.”

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans