LEUVEN: Minder starters in België, maar meer in Vlaams-Brabant

De eerste twee maanden van 2014 daalde het aantal starters in België met 7,22% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In alle provincies is er een daling van het aantal starters ten opzichte van de cijfers van 2013, met uitzondering van de provincie Vlaams-Brabant. Dat blijkt uit cijfers van UNIZO en het onafhankelijke informatiebureau Graydon.

Vlaams-Brabant is de uitzondering, het is de enige provincie waar meer mensen een zelfstandige zaak opstarten. Vorig jaar telde de provincie tijdens de eerste twee maanden 1.257 starters tegenover 1.288 dit jaar. In het arrondissement Leuven is er sprake van een stijging van 4%. De stijging staat in contrast met de daling in Vlaanderen waar er 3% minder starters zijn ten opzichte van vorig jaar.

De stijging in Vlaams-Brabant en vooral Leuven in het bijzonder is opmerkelijk maar wijst allerminst op een trend. Toekomstige cijfers zullen deze ‘eventuele trend’ moeten bevestigen, het zou immers om een éénmalige stijging kunnen gaan.

UNIZO wijst de administratieve rompslomp, de hoge belastingdruk en de nog steeds merkbare crisis aan als oorzaken dat steeds minder jongeren starten in Vlaanderen. UNIZO is gelukkig dat nog een aanzienlijk aantal mensen de stap tot het ondernemerschap wagen en dat is goed, want ons land heeft ondernemers nodig. Zij zorgen voor tewerkstelling en sociale welvaart. Volgens de ondernemersorganisatie blijft het belangrijk jonge starters voldoende te begeleiden en ondersteunen. UNIZO geeft alvast zelf het goede voorbeeld met haar Startersservice waar starters dag in dag uit terecht kunnen. Half mei organiseert UNIZO ook de jaarlijkse Vlaamse Startersweek.

Op federaal niveau pleit UNIZO voor een belastingstop en Vlaanderen moet verder werken aan een vermindering van de administratieve rompslomp. Maar ook op lokaal niveau weegt de belastingdruk voor ondernemers. De ondernemersorganisatie benadrukt de noodzaak van een nieuw fiscaal pact met de Vlaamse en de Brusselse gewestregering. Dit pact moet resulteren in een verlaging van de lasten, het beperken van de reglementen en de eenvormigheid van de overblijvende belastingen tussen steden en gemeenten.

Startende ondernemers kunnen bij de UNIZO Startersservice terecht voor startersadvies, begeleiding, informatie en tal van nuttige documentatie en infosessies. www.startersservice.be. Op 13, 14, 16 en 17 mei organiseert UNIZO de Vlaamse Startersweek. In Gent en Edegem kunnen kandidaat-starters op de UNIZO-beurs langskomen voor gratis infosessies en adviesgesprekken. Meer info:www.vlaamsestartersweek.be

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel