Leuven, Mechelen en Vilvoorde naar Raad van State tegen Uplace

Stefan Van de Weyer
3 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer
In Mechelen trekken de stadslijst VLD-Groen-m+ en CD&V naar de Raad van State tegen het geplande winkelcentrum Uplace in Machelen. Ongeveer tweehonderd handelaars ondersteunen deze klacht. Ook de Leuven en Vilvoorde laten deze zaak niet rusten.

Voor een klacht in naam van de stad Mechelen zelf was geen akkoord binnen het schepencollege, omdat de N-VA dat niet zag zitten. Vandaar dat de partijen zelf het initiatief nemen. Opvallend is dat CD&V en Open VLD in de Vlaamse regering de vergunningen voor Uplace eerdere goedkeurden.

Leuven en Vilvoorde trekken eveneens naar de Raad van State.

Leuven is al veel langer helemaal royaal gekant tegen het grote winkelcentrum in Machelen. De komst van Uplace zou nadelig zijn voor de handel in de stad. Het wordt bekeken als een vorm van deloyale concurrentie die een ernstig nadeel zou berokkenen aan de Leuvense binnenstad. Ook op mobiliteitsvlak schort er iets aan het Uplaceplan. Zo wordt gevreesd voor stijgende verkeershinder op de E40 en de E314. Dat zal op zijn beurt de gewestwegen en de Leuvense ring overbevolken met wagens.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer