LEUVEN: Masterplan voor Hertogensite in Leuven

De zogenaamde ziekenhuissite in Leuven krijgt stilaan vorm. Op papier dan toch want het masterplan moet natuurlijk nog wel worden uitgevoerd en dat zal een werk van lange adem worden. Projectontwikkelaar Resiterra gaat op de site onder meer zo’n 500 nieuwe woningen bouwen.

De ziekenhuissite –gelegen tussen de Kapucijnenvoer en de Brusselsestraat in Leuven- is een veelbesproken onderwerp in Leuven. Ondertussen is er duidelijkheid over het masterplan dat de stad Leuven heeft uitgewerkt. Projectontwikkelaar Resiterra wordt betrokken in het verhaal en zal onder meer 500 nieuwe woningen van verschillende types bouwen op de site. Er zal ook een park worden aangelegd en net zoals op andere locaties in de stad heeft men de intentie om de Dijle open te leggen. Bij het project worden ook de ontwerpers Gregorio & Partners, alsook 360 architecten betrokken. Fietsers en voetgangers krijgen een prominente plaats in de nieuwe wijk, maar ook voor de veelbesproken tramlijn wordt ruimte voorzien in het masterplan.

Het masterplan dat momenteel op de tafel ligt, is echter voorlopig. De definitieve versie zal naar verwachting in december worden goedgekeurd door de gemeenteraad. De effectieve uitvoering van de plannen is gepland voor begin 2017 en lopen wellicht door tot 2027.

De kwestie over de eventuele bouw van een zaal voor podiumkunsten is overigens nog niet van de baan. In de Brusselsestraat wordt alvast ruimte voorzien in het masterplan voor de bouw, goed voor twee zalen met respectievelijk ruimte voor 1.000 en 400 bezoekers. Het blijft maar de vraag of er effectief een podiumkunstengebouw zal komen. Die beslissing wil de stad Leuven nu nog niet nemen. Binnen enkele jaren zou er uitsluitsel moeten komen.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel