LEUVEN: Leuvense Professoren tegen uitbreiding euthanasiewet

Een groep Leuvense professoren hebben zich in een open brief gekant tegen de uitbreiding van de euthanasiewet. In het parlement wordt daarover een debat gevoerd. Concreet gaat het onder meer om de mogelijkheid voor minderjarigen om te beslissen over euthanasie.


Mag een minderjarige zelf beslissen over euthanasie? En wat met wilsonbekwame mensen met dementie in een vergevorderd stadium? Volgens een tiental Leuvense professoren is dat niet verantwoord. Dat laten ze weten in een brief. In het federaal parlement wordt er momenteel een debat gevoerd over de kwestie en de professoren menen dat er in die specifieke gevallen geen sprake kan zijn van een uitbreiding van de euthanasiewet. “Euthanasie is dan strijdig met ethische principes zoals respect voor de autonomie van de patiënt”, schrijven de professoren van de KULeuven. De proffen pleiten voor strengere voorwaarden voor adolescente minderjarigen. Ze menen dat zelf beslissen over euthanasie beperkt moet worden tot minderjarigen die terminaal ziek zijn en ondraaglijk lijden. Er zou volgens de werkgroep ook een minumumtermijn van een maand moeten worden ingevoerd tussen het verzoek en de uitvoering van euthanasie.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel