LEUVEN: Leuven investeert 50 miljoen euro extra tot 2018

In het begin van de legislatuur bestond in Vlaanderen grote bezorgdheid over de evolutie van de gemeentelijke financiën. Er werd echter niet bespaard op dienstverlening of personeel en de belastingen werden niet verhoogd, maar nieuwe initiatieven werden beperkt en belangrijke investeringsprojecten zoals Hal 9 en de Parkschool werden ‘on hold’ geplaatst. Na een financiële evaluatie halverwege de legislatuur investeert de stad nu 50 miljoen euro extra tot 2018.

Na twee volledige werkingsjaren en na kennisname van de rekening 2014 is het duidelijk dat het stadsbestuur financiële ruimte heeft om extra te investeren in Leuven en haar bewoners. “De stad is financieel bijzonder gezond: de rekening 2014 sluit af met een overschot van 19.334.236 euro, terwijl de uitstaande schuld verder is gedaald”, zegt schepen Carl Devlies (CD&V). “Dat geeft het college extra ruimte om verder te werken aan ons Leuvens model dat streeft naar een ambitieuze, sociale en efficiënt bestuurde stad”, voegt burgemeester Tobback eraan toe.

Het Leuvense bestuur hanteert ook het principe ‘niemand blijft achter’ binnen zijn beleid. “Kinderopvang is een goed voorbeeld van dit sociaal beleid”, zegt schepen Bieke Verlinden (sp.a). “Uit de Stadsmonitor bleek duidelijk dat de Leuvenaar een tekort aan kinderopvang ervaart, hoewel de stad volgens Vlaanderen voldoende plaatsen heeft. Aangezien we aan de Vlaamse norm voldoen, kunnen we niet rekenen op subsidies van de hogere overheid, ondanks het tekort aan plaatsen. Daarom investeren we zelf 2,5 miljoen euro om de extra en broodnodige plaatsen te creëren. Ook het OCMW levert een extra inspanning voor de meest kwetsbare inwoners.”

“Bovendien kunnen we nu een belastingverlaging aankondigen door een daling van het tarief van de aanvullende personenbelasting met ingang van het inkomstenjaar 2016. Elke euro van de Leuvenaar wordt goed benut, zoals het hoort voor een moderne, open en performante overheid die streeft naar efficiënt bestuur. De aanvullende personenbelasting gaat van 7,5 % naar 7,3 %.”

Zeger Debyser van N-VA merkt op dat de belastingverlaging de gemiddelde Leuvenaar amper 30 tot 50 euro per jaar zal opleveren. “Maar de vuilniszakken en de parkeerkaarten voor bewoners werden wel duurder. Waar zit de winst voor de Leuvenaar?”, vraagt het oppositielid zich af.

Ook de Leuvense handel krijgt een boost van 900.000 euro. “Hoe we dat bedrag gaan besteden, wordt nog besproken met de handelaars”, laat schepen Erik Vanderheiden (CD&V) optekenen. Volgens Zeger Debyser is het goed dat de stad investeert in handel maar de N-VA’er vreest dat 900.000 euro onvoldoende zal zijn om Leuven op een goede manier te promoten als shoppingstad de komende jaren.

Een greep uit de investeringen

Autoluwe Benedenstad

22.000.000

Zwembad Wilsele

16.000.000

Parkschool Ruelensvest

14.500.000

6.592.000 (subsidie)

Hal 9 – Jeugdcentrum

7.000.000

Investeringen Openbaar Domein

4.000.000

Belastingsverlaging

3.000.000

Kinderopvang

2.500.000

Controledienst Huisvesting

2.029.000

482.000

Personeel Openbaar Domein (Netheid + groen)

1.800.000

Ierse Predikheren/Noormannenstraat

1.450.000

Fietsspiraal

1.000.000

Promotiebijdrage handel

900.000

Heuvelstraat/Lindensestraat/Paternosterstraat

603.500

Bomenplan

500.000

Klimzaal

500.000

Utopia – stadsfestival

500.000

Leuvenement – stadsevenementen

400.000

Kernversterking deelgemeentes

257.000

Versterking Leuven Klimaatneutraal 2030

250.000

Opstart Leuven Mindgate

250.000

Investering jeugdlokalen

250.000

Regiefunctie Sociale Economie

125.000

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel