LEUVEN: Kunstenorganisaties verkleinen ecologische voetafdruk

Op dinsdag 12 november verzamelen 10 Leuvense kunstenorganisaties in café Entrepot in Opek voor de voorstelling van hun Green Track actieplan om de ecologische voetafdruk van de Leuvense kunstensector te verkleinen. Na het voorstellen van de actieplannen deelt Ecolife het Green Track logo uit aan de kunstenorganisaties.

Aandacht voor de milieu-impact van de werking van kunstenorganisaties is niet nieuw. De Vlaamse kunsten- en cultuursector is zich reeds langer bewust van haar eigen impact, en van de rol die zij kan spelen om ook het grote publiek in contact te brengen met thema’s als klimaatverandering, duurzaamheid en transitie. Het project Jonge Sla en de oprichting van het Transitienetwerk Cultuur zijn daarvan recente getuigen. Ook binnen de Leuvense context is duurzaamheid al enige tijd een aandachtspunt, met de Leuvense Klimaatweek als jaarlijks uithangbord.

Met Green Track Leuven gaan 10 Leuvense kunstenorganisaties nu gezamenlijk een stapje verder met concrete actieplannen voor de vergroening van de sector. Deze organisaties krijgen ook een Green Track-logo dat ze op een zichtbare plaats in hun gebouw kunnen plaatsen. 

De 10 organisaties die op 12/11 het Green Track logo zullen ontvangen zijn: 30CC , Afrika Filmfestival, Artforum, Braakland/Zhebilding, Fabuleus, Het Depot, Mooss, M – Museum Leuven, STUK Kunstencentrum en Wisper


Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel