LEUVEN: Kunstencentrum STUK wordt een huis voor dans, beeld en geluid

STUK heeft het voorbije half jaar hard gewerkt om zijn werking radicaal te herdenken. Van bij de start waren Stad Leuven en cultuurcentrum 30CC betrokken bij deze plannen, samen met de andere Leuvense culturele actoren. Met deze scherpe oriëntatie van STUK als ‘Huis voor dans, beeld en geluid’ wordt de Leuvense culturele ruimte grondig gewijzigd. 

“Met de hernieuwde missie en visie van kunstencentrum STUK en de slimme complementaire scherpte van cultuurcentrum 30CC zetten we een nieuwe stap in de invulling van het Leuvense culturele landschap”, aldus schepen van cultuur Denise Vandevoort.

Een huis voor dans

STUK wil dans als medium in al zijn verscheidenheid benaderen, verschillende generaties verbinden en zo aan publieksopbouw werken. De richtlijn is ‘vernieuwende kwaliteit’. De concrete invulling hiervan bestrijkt een breed veld. Zo worden o.a. de bekende namen gebundeld in een samenwerkingsproject met 30CC, wordt er ruimte gecreëerd voor het experimentele en innovatieve veld, wordt een educatief luik rond dans uitgebouwd en zet STUK in op kinder- en jeugddans .

Vanuit deze verschillende invalshoeken wil STUK de bestaande nood aan een huis voor dans (helpen) invullen op Vlaams niveau en tegelijkertijd de ‘dans-hub’ zijn voor de brede Leuvense regio, i.s.m. alle partners. De inspiratie en de ambitie voor dit model vinden we bij internationale danshuizen zoals Dansenshus in Stockholm, Tanzhaus NRW in Düsseldorf, Maison de la Danse in Lyon of Tanzquartier in Wenen.

Een huis voor beeld

STUK kiest resoluut voor een werking mediakunst die ontwikkelingsgericht en innovatief is. Kunst met een nadrukkelijke link naar wetenschap en technologie die ofwel refereert aan sociaal-maatschappelijke thema’s ofwel aan kunstinhoudelijke onderwerpen. Daarbij staat de kunstenaar en het kunstwerk altijd centraal. Die werking is complementair met die van museum M en biedt heel wat nieuwe perspectieven. Bovendien zal huidig Cinema ZED na de opening van de nieuwe bioscoop in Leuven films blijven tonen met een breed arthouseprofiel. De filmzaal van STUK zal immers de ‘derde zaal’ zijn van dit nieuwe initiatief.

Een huis voor geluid

De werking rond geluid is opgebouwd rond concerten en luisterkunst. De bestaande concertwerking in het experimentele, innovatieve pop- en rockveld wordt behouden. Daar komt een nieuw luik bij onder de noemer luisterkunst. De focus zal gelegd worden op geluid als lichamelijke ervaring. We denken dan aan nieuwe formats zoals audiowalk, sonorisaties van ruimtes, geluidinstallaties, een werking rond stilte, internettoepassingen, …

30CC gaat voor meer literatuur en theater

Cultuurcentrum 30CC beschouwt de nieuwe oriëntatie van STUK als een uitgestoken hand om nog nauwer samen te werken en elkaars sterktes extra te bekrachtigen. Zelf zal 30CC de komende jaren nog meer inzetten op zijn eigen troeven, theater en literatuur om zo een complementair aanbod te realiseren. Vanaf het seizoen 2015-2016, en dus gelijktijdig met de nieuwe koers van STUK, zal 30CC opteren voor een scherper eigen profiel en zal het nog sterker inzetten op theater, woord en literatuur. 30CC blijft zo een garantie voor warme ontmoeting tussen makers en het brede publiek.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel