LEUVEN: Jong N-VA Leuven vraagt maatregelen tegen bezetting voormalige studentenresidentie STEIL

Jong N-VA Leuven vraagt maatregelen tegen de bezetting van de voormalige studentenresidentie, STEIL, in de Kapucijnenvoer. “Jong N-VA Leuven betreurt het dat een politieke studentenorganisatie haar toevlucht neemt tot het kraken van gebouwen. Dit is niet enkel illegaal, maar ook erg gevaarlijk”, aldus Heleen Vangeel, voorzitster van Jong-N-VA.

Recentelijk werd de studentenresidentie STEIL gekraakt door leden van SOS, gelieerd aan politieke jongerenorganisatie Comac. De voormalige studentenresidentie moest in mei de deuren sluiten omdat het gebouw niet meer voldeed aan de veiligheidsvoorschriften en renovaties bleken een te zware investering. SOS protesteert op die manier tegen de sluiting van de residentie evenals tegen de besparingen van de Vlaamse regering.

Jong N-VA Leuven respecteert alle initiatieven om het studentenleven te verbeteren en bepaalde wantoestanden aan te kaarten, maar een  flagrante schending van eigendomsrechten door het bezetten van de residentie is niet alleen illegaal maar ook erg gevaarlijk volgens Jong N-VA Leuven, vermits het gebouw niet meer voldoet aan veiligheidsvoorschriften.

“Acties en protesten zijn goed voor de dynamiek in de politiek maar iedereen dient zich te houden aan de wet”, aldus Heleen Vangeel. Ze wordt hierin gesteund door N-VA gemeenteraadslid Renate Hufkens die de kraakactie vanavond zal aankaarten op de gemeenteraad. “Kraakacties kunnen niet zomaar onbestraft blijven. Ook voor de veiligheid van de jongeren is het belangrijk dat de politie ingrijpt.”

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel