Leuven is Jeugdstad van Vlaanderen

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Vorig jaar ontving Leuven de prijs van ‘Kindvriendelijke Stad’. Dit jaar viel het Leuvens jeugdbeleid opnieuw in de prijzen met de titel ‘Jeugdstad van Vlaanderen’, een titel die om de twee jaar wordt uitgereikt en waarmee minister van Jeugd Sven Gatz het lokale jeugdbeleid extra in de kijker wil zetten. Steden en gemeenten worden zo uitgedaagd om te blijven vernieuwen en verbreden binnen hun beleid.

Schepen van Jeugd, Dirk Vansina, is trots op zijn stad: “Een bewijs dat we met ons jeugdbeleid niet enkel op de goede weg zijn maar ook een voorbeeld zijn voor andere Vlaamse steden. Het basisidee van ons jeugdbeleid is dat we jongeren moeten ondersteunen en kansen geven om de regie zelf in handen te nemen, eerder dan als stad zelf aanbieder te zijn van initiatieven. We laten de ideeën van de jongeren zelf komen en laten hen deze zelf uitwerken. Wij ondersteunen hen logistiek, financieel, met goede raad, … maar zij mogen en ze moeten het zelf doen.”

Dit principe wordt toegepast voor zowel de georganiseerde jeugd, zoals scouts en Chiro, als voor de niet-georganiseerde jeugd.

Wat jeugdinfrastructuur betreft, was een inhaalbeweging nodig. Het subsidiebedrag voor verbouwingen van jeugdlokalen werd dan ook fors opgetrokken. De jongeren moeten zelf het bouwdossier initiëren en de bouwwerken opvolgen. En met succes want de laatste jaren is er al flink verbouwd.

Het is belangrijk dat er wordt gecapteerd wat de Leuvense jongeren echt willen. Recent werd het ‘Stadhuis’ geopend, een plek in het historische stadhuis, in het centrum van de stad waar de Leuvense jeugd vrij kan binnenlopen en mekaar en de medewerkers van de jeugddienst kunnen ontmoeten. ‘Stadhuis’ is dé plek waar jongeren met een idee terecht kunnen.

Jongeren vroegen een muziekfestival dat bij hun leefwereld aansloot. Ze krijgen met Habitat en Burn  de mogelijkheid om een eigen festival op poten te zetten. De Jeugddienst geeft hen de middelen en de vrijheid om dit volledig zelf te organiseren.

Met de ingebruikname van de voormalige stelplaats van de Lijn wordt er ook een nieuwe jongerenbroedplek aan de Leuvense jeugd gegeven. Het wordt een plek voor skaters, muziekateliers en ontmoeting. Ook hier zullen jongerenverenigingen een belangrijke regietaak toegewezen krijgen om er echt ‘hun’ plek van te maken.

Ook voor de investeringen van de stad zelf zoals de aanleg van speeltuigen, wordt naar de kinderen en de jeugd geluisterd. Er wordt geen speelterrein aangelegd zonder een participatieronde in de buurt.

“Aan de prijs ‘jeugdstad’ is een bedrag gekoppeld van 10.000 euro,” vertelt Dirk Vansina. “We gaan de Leuvense jeugd samenbrengen en zelf laten beslissen waaraan ze het bedrag willen besteden. En ik wil graag nagaan of we daar vanuit de stad een extra budget kunnen bovenop doen.”

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans