LEUVEN: INTERVIEWJimmy Houtput, nieuwe voorzitter OHL

Jimmy Houtput, twee weken geleden door de raad van bestuur van OHL als nieuwe clubvoorzitter verkozen, wil de negatieve spiraal waarin de Leuvense voetbaltrots terecht kwam ombuigen. “OHL moet opnieuw een warme familieclub worden met tevreden supporters, vrijwilligers, sponsors en medewerkers. Ik heb de sportieve ambitie om liefst volgend seizoen al in eerste klasse te spelen.” In een exclusief gesprek met Leuven Actueel gaat hij dieper in op de ambities.

Tekst: Herman Meersseman

Hoe kan je naar buiten toe het vertrouwen herstellen als in het bestuur nog dezelfde mensen op dezelfde plaats zitten, afgezien van Jan Callewaert en drie van zijn medestanders die weggestemd werden of ontslag namen?

“Er was inderdaad onenigheid binnen de bestuurskamer. Ik durf zeggen dat dit vandaag niet meer het geval is. Eén van de eerste zaken die we hebben gedaan, is het afschaffen van de aparte vergaderingen van de vzw, met voornamelijk de stichters van de club, en de cvba waar de investeerders in zaten. De ene groep wist niet altijd waar de andere mee bezig was en daar lag soms de oorzaak van frustraties en wantrouwen. We spreken voortaan over ‘het bestuur’ met één vergadering met alle bestuurders samen.”

De nieuwe wind is dus een feit…

“Er waait een nieuwe wind in het bestuur en er is weer een team van mensen dat bereid is om samen te werken met respect en vertrouwen. Dit wil niet zeggen dat iedereen dezelfde mening is toegedaan – dat zou ook niet goed zijn – maar de drive is terug. Als we dat kunnen laten overslagen richting supporters, sponsors, politiek, jeugdwerking, medewerkers en vrijwilligers gaan we in een positieve spiraal terecht komen. Maar het zal enige tijd vergen.”

Nogal wat OHL-fans hebben nog steeds weinig vertrouwen in het bestuur. Zij blijven supportersparticipatie eisen, een belofte van uw voorganger Jan Callewaert.

“Het bestuur blijft voorstander van een échte supportersparticipatie. Ik geloof rotsvast in een ‘participatief model’. Het is de bedoeling een toekomst uit te stippelen waarbij de verschillende belangengroepen mee de kans zullen krijgen om voor een stuk mee invloed te hebben over de lijn die moet gevolgd worden. Dit groter draagvlak heeft dan ook een veel grotere kans op succes en toont aan dat OHL wel degelijk een club van en voor de regio is.”

In uw open brief kondigt U een ‘extra-muros’-studiedag aan in de loop van volgende maand, waar onder meer ook supporters hun zegje mogen doen.

“Het is de bedoeling werkgroepen te maken rond acht afgebakende beleidstopics. De details liggen nog niet helemaal vast, maar supportersparticipatie en een veilige maar transparante communicatie met hen komen zeker aan bod. Aan de deelnemers zal worden gevraagd de problematiek te omschrijven, op een creatieve manier oplossingen te helpen zoeken en concrete actiepunten te formuleren die het bestuur kunnen helpen om die problematiek aan te pakken. Het grote voordeel van deze werking is, dat wat op papier komt, gedragen wordt door de hele werkgroep die bestaat uit zowel een bestuurslid als een sponsor, een supporter, een medewerker, …. Dit bedoel ik met participatief model waar de verschillende belangengroepen mee participeren in de beleidsvoering.”

Je hoort supporters, vrijwilligers, medewerkers en sponsors soms klagen over een gebrek aan respect vanwege het bestuur.

“Of het nu in een bedrijf of bij een voetbalclub is…voor mij is respect voor medewerkers en voor mensen in het algemeen een evidentie. Als blijkt dat dit binnen OHL niet of onvoldoende het geval is dan is dat mijn taak om daarover te waken dat dit wel zo wordt. Ik zal dat van alle collega’s in het bestuur ook verlangen.”

Volgens Jan Callewaert wordt het voor OHL zo goed als onmogelijk nieuwe investeerders te vinden zo lang de bestuursstructuren waarbij investeerders te weinig zeggenschap hebben niet worden aangepast. Terechte opmerking?

“Daar volg ik hem in. Die statutenwijzigingen zijn klaar en werden trouwens ook door Jan Callewaert en anderen goedgekeurd. De huidige investeerders zijn evenwel bijna collectief weg en de voorziene wijzigingen waren vooral voor hen om een evenwicht te bekomen in de stemrechten. Nieuwe investeerders hebben mogelijk andere verwachtingen en ook bij een supportersparticipatie komen mogelijk extra elementen kijken. Afhankelijk van de evolutie kunnen we een meer toegespitste aanpassing van de statuten doorvoeren.”

Option zal na dit seizoen afhaken als hoofdsponsor. Na de perikelen binnen de club zullen nieuwe kandidaten niet meteen staan aan te schuiven?

“Een goed imago is nodig om sponsors aan te trekken en er is een beetje tijd nodig om het wat bezoedelde imago van OHL weer op te poetsen.  De voorbije jaren zijn eventuele pistes niet concreet onderzocht uit respect voor Option en Jan Callewaert als hoofdsponsor. Dit ligt nu uiteraard anders en als er nood is, creëer je langs de andere kant ook opportuniteiten. We hebben actieplannen opgemaakt en onderzoeken enkele pistes met het oog op volgend seizoen.”

Het zal ook een heuse slok op een borrel schelen, of OHL in eerste dan wel in tweede klasse aantreedt?

“Een stad als Leuven verdient een ploeg in de eerste klasse. De voorbije jaren toonde OHL aan dat het een meerwaarde kan betekenen in de Jupiler League. Wij willen zo snel mogelijk promoveren, liefst van al dit seizoen. Als blijkt dat dit rechtstreeks moeilijk wordt dan hebben we nog steeds de eindronde. Het kan, daar ben ik van overtuigd.”

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel