LEUVEN: IN DE ZETEL MET BARTSabine Bovend’aerde (Open Vld)“De tussenkomsten van Louis Tobback raken vaak kant noch wal”;”http://www.leuvenactueel.be/la-admin/jscripts/tiny_mce/plugins/imagemanager/afbeeldingen/29/politiek/IndezetelmetSabine-0021.jpg

1. Sabine Bovend’aerde laat zich door niemand de mond snoeren

“Ik heb het geluk gehad dat ik vanuit mijn opvoeding heb meegekregen dat ik steeds oprecht voor mijn mening moet uitkomen, zonder daarom onbeschoft te worden en natuurlijk steeds met respect voor andere meningen.  Zowel in mijn professioneel leven als attaché bij de douane als in de politiek heb ik al meermaals mijn vrouwtje moeten staan.  Beiden zijn nog echte mannenwerelden op sommige momenten.  Maar wat we in de Leuvense gemeenteraad soms meemaken tart echter alle verbeelding.  Van zodra iemand iets zegt dat de burgemeester niet graag hoort of waar hij het niet mee eens is, begint hij met helse scheldtirades en tussenkomsten die meestal veel te lang duren en vaak kant noch wal raken. In mijn geval heeft hij zelfs mijn micro afgezet tijdens de gemeenteraad. Gelukkig heb ik die niet nodig.  Mijn stem is luid genoeg om mijn mening ook zonder geluidsversterking kenbaar te maken.” 

2. Sabine Bovend’aerde vindt Louis Tobback de opa van de Leuvense politiek

“Louis Tobback is met zijn 76 jaar inderdaad de oudste van de gemeenteraad.  Als liberalen vinden wij dat iedereen een goede bijdrage aan de maatschappij kan leveren.  Ervaring is belangrijk maar je moet tegelijkertijd ook mee evolueren met de samenleving en openstaan voor verandering.  Niet zozeer je leeftijd telt maar vooral je ingesteldheid is van belang.  En daar schort het nu net aan bij onze burgemeester.  Hij blijft vasthouden aan oude ideeën die nu niet meer werken.  Nieuwe technologieën, trends en ideeën zweert hij zonder debat af want nieuw is blijkbaar voor hem iets dat niet kan en niet mag.  Onze burgemeester en zijn college zouden daarom dringend eens moeten nadenken of zij nog wel tegemoet kunnen komen aan de noden van alle inwoners.” 

3. Sabine Bovend’aerde is ervan overtuigd dat Open Vld na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in de meerderheid zal zitten

“Leuven wordt ondertussen al 20 jaar bestuurd door dezelfde meerderheid van CD&V en sp.a en dat merk je.  Er zit serieus sleet op deze coalitie.  Ze blijven koppig doorgaan op dezelfde weg, ook al krijgen ze van alle kanten signalen dat er een probleem is. Jonge gezinnen verlaten onze stad, meer en meer handelszaken staan leeg, verenigingen kaarten al jaren het tekort aan (betaalbare) zalen aan, buurtcomités vinden geen gehoor…Als je van Leuven een aangename stad voor burgers, handelaars, studenten en toeristen wil maken, dan moet je nieuwe dingen durven ondernemen en vooral luisteren naar en overleggen met alle betrokken partijen.  Met Open Vld in de meerderheid zal er een beleid van en voor de Leuvenaar komen. Alleen op die manier kan je Leuven echt laten leven.”

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel