LEUVEN: In de zetel met BartMich De Winter (sp.a)

“Werk aan de winkel voor sp.a”

Elke twee weken nodigt Leuven Actueel een prominent politiek figuur uit voor een kleine vuurdoop aan de haard van café Gainsbourg in Leuven. Drie stellingen, drie antwoorden. Deze keer niemand minder dan kersvers sp.a-fractieleider Mich De Winter in ‘de zetel’. “Dit najaar kiest sp.a haar spits voor 2018”, zegt Mich De Winter.

Tekst: Bart Mertens/Foto: Leuven Actueel

1.         Mich De Winter steunt Bruno Tobback, niet omdat het moet maar omdat hij in Bruno gelooft.

“Wat er zich de afgelopen maanden heeft afgespeeld, is niet goed voor de partij en bijgevolg ook niet goed voor progressief Vlaanderen.  Bovendien doet het me pijn om te zien dat we ons verliezen in interne twisten.  Anderzijds biedt deze situatie ook kansen om ons als socialistische partij te herbronnen en te reorganiseren. Beide kandidaten spelen daarbij een belangrijke rol. Ik ken Bruno als een sterk debater en  iemand met een enorm politiek inzicht. Dat is iets wat we vandaag zeker nodig hebben nu we Vlaams en federaal in de oppositie zitten.  Anderzijds zie ik John wekelijks zijn ding doen als Vlaams fractieleider en vind ik dat hij dat goed doet.  Mijn persoonlijke voorkeur doet er eigenlijk niet toe. Het draait om de partij en de inhoud. Laat beide heren de komende weken het debat aangaan. Wie het ook mag worden…na 13 juni is er werk aan de winkel. Laat ons daar dus onze tanden in zetten. Dat is wat de mensen van ons verwachten.”

2.         Mich De Winter is blij dat zijn achternaam in twee woorden wordt geschreven om elke verwarring uit te sluiten.

“Ondanks de spatie is er een wereld van verschil tussen de politicus De Winter en Dewinter. Ik ben actief geworden binnen sp.a omdat ik geloof in de mogelijkheden van mensen en ook geloof in een diverse samenleving. Uiteraard brengt dat fricties met zich mee, maar ook enorme mogelijkheden die we vandaag vaak nog niet ten volle benutten. En dat heeft niets met soft beleid te maken, iets wat socialisten de laatste tijd vaak naar hun hoofd geslingerd krijgen.  Door mijn ervaring in jeugdwerk en onderwijs weet ik dat sensibiliseren en investeren in mensen nog steeds beter werkt dan sanctioneren en culpabiliseren. Dat er in Leuven een cultuur van respect, met aandacht voor de rechten en plichten van iedereen heerst, getuigt de recente Stadsmonitor. 63% van de Leuvenaars heeft een positieve houding ten opzichte van diversiteit. Met voorsprong de beste score onder de centrumsteden, en dat is niet toevallig.”

3.         Mich De Winter ziet in Mohamed Ridouani de ideale opvolger voor Louis Tobback.

“Los van wie in 2018 de lijst gaat trekken, is het belangrijk dat we er staan als ploeg. We hebben het nodige talent in huis – ervaringsdeskundigen en nieuwe gezichten –  om een sterk resultaat en een sterk beleid neer te zetten. Ik zie dat ook als één van mijn taken als nieuwe fractieleider. Neem het van mij aan: Leuven zal de komende maanden een meer zichtbare sp.a–fractie leren kennen.  Ik snap dat journalisten en andere partijen graag willen weten wie Louis als lijstrekker gaat opvolgen. Dat is een debat dat we intern gaan voeren. Wie we ook kiezen als lijsttrekker in het najaar van 2015, hij of zij zal onze ploeg moeten coachen en leiden. Ik geloof dat Mohamed dat zeker kan, maar ook andere personen hebben dat in zich. En het doet me deugd een ploeg vol goesting te zien klaar staan. De spits, die kiezen we dit najaar.”

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel