LEUVEN: Het steeds luidere gezeur aan het Wereldcafé

Arm Leuven. Die reactie kwam er op het nieuws dat een aantal bewoners van de prachtige appartementen aan het Joris Helleputteplein hun strijd tegen het Wereldcafé met veel enthousiasme voortzetten. De kwestie is de volgende: de klagers van dienst menen dat het Wereldcafé teveel overlast veroorzaakt in de buurt. Slik…nogmaals slik…en als we dan toch bezig zijn, nog eens slik. 

Drie keer slikken dus, want nu wil het toeval dat het Wereldcafé niet bepaald berucht is voor wilde feesten tot het ochtendgloren. Integendeel: het Wereldcafé sluit om 23 uur, speelt geen luide muziek en was lange tijd zonder één enkele klacht gevestigd op de Bondgenotenlaan. En toch zweren een aantal bewoners van de nieuwe appartementen aan het Joris Helleputteplein trouw aan rechtsprocedure na rechtsprocedure om het Wereldcafé voorgoed het zwijgen op te leggen in hun buurt.

Die drie laatste woorden zijn niet onbelangrijk. De klagers hebben immers niets tegen het Wereldcafé op zich, zolang het maar niet in hun buurt is gevestigd. NIMBY: not in my backyard. En in dit geval NIMBY in het kwadraat. Onverdraagzaamheid ten top van enkele mensen die vinden dat zij recht hebben op welverdiende rust want ze hebben toch 400.000 euro (of meer) neergeteld voor hun stulpje in Leuven. Hun pied-à-terre in Leuven…alsof mensen die minder betaalden voor hun Leuvense woning dan geen recht zouden hebben op ‘rust’.

De uitbaters van het praat- en eetcafé probeerden al herhaaldelijk om in dialoog te gaan met de klagers, maar zelfs buurtbemiddeling mocht niet baten. De reden? Geen interesse bij de klagers. We zijn bij Leuven Actueel verlegen in hun plaats. Anderzijds zijn we wel verheugd dat de rechters van dienst het Wereldcafé al twee keer gelijk gaven tijdens de rechtsprocedures. De klagers weigerden echter om zich neer te leggen bij die beslissingen.

“Het lawaai is heel erg vervelend”, klinkt het steeds luider. Wel, beste klagers, weet u wat heel erg vervelend is? Uw gezeur over een niemendal, dat is erg vervelend. Misschien kunnen jullie je prachtige Leuvense stulpje verkopen en investeren in een privé-eiland. Turtle Island in Australië bijvoorbeeld. Met 5,3 miljoen euro ben er al vanaf. Of voor de iets minder ‘rijke’ klagers onder jullie: Ailsa Craig in Schotland voor een luttele 1,75 miljoen euro. Toch nog te duur? Leg dan samen, maar vertrek aub uit Leuven met uw gezeur zodat de echte Leuvenaar op zijn gemak iets kan gaan drinken of eten in het Wereldcafé. Oprechte dank en een veilige reis toegewenst.

Bart Mertens

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel