LEUVEN: herent Handelaarsverbond Brusselsesteenweg Herent lanceert alternatief voor veilige Brusselsesteenweg (N2)

Het Herentse Handelaarsverbond Brusselsesteenweg is zoals reeds bekend niet te spreken over de plannen van Agentschap Wegen en Verkeer voor de herinrichting van de Brusselsesteenweg (N2). De vrees bestaat dat de opsplitsing van doorgaand en lokaal verkeer files, sluipverkeer en gevaarlijke situaties zal creëren. Daarom heeft het Handelaarsverbond het Nederlandse studiebureau Mobycon twee alternatieven laten uitwerken.

Het conceptontwerp van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)

Het concept van het Agentschap Wegen en Verkeer gaat uit van een verkeersafwikkeling op de Brusselsesteenweg met een hoofdrijbaan en ventwegen. Op die manier zou het doorgaand en lokaal verkeer worden gescheiden. Concreet: bestuurders die van Leuven naar Brussel zouden rijden, maken gebruik van de hoofdweg en bestuurders die zich naar een winkel begeven kunnen gebruik maken van de ventweg.  In- en uitritten worden dus aangesloten op de ventwegen en niet langer op de hoofdweg.

Volgens AWV biedt een dergelijke inrichting van de Brusselsesteenweg een betere doorstroming van het openbaar vervoer en het doorgaande autoverkeer. Ook het comfort en de veiligheid van fietsers zou erop vooruit gaan omdat tweewielers enkel nog aan het begin en het einde van de ventweg zouden kruisen met het bestemmingsverkeer.

Verkeerstechnisch houden deze plannen in dat de maximum toegelaten snelheid zou dalen van 70 naar 50 km/uur. Keren zou mogelijk worden op drie locaties, met name door de aanleg van twee rotondes en één kruispunt dat erg lijkt op een rotonde. De breedte van de Brusselsesteenweg zou van 20 naar 26 meter worden gebracht.

Nadelen van de huidige plannen van AWV volgens de handelaars

1)   Slechte bereikbaarheid van bedrijven en handelszaken

2)   Slechte toegankelijkheid van bedrijven en handelszaken

3)   Hoge kosten omdat de kabels en leidingen ook herlegd moeten worden

4)    Slechte doorstroming voor de hulpdiensten

“Als Handelaarsverbond Herent kunnen we niet langs deze nadelen kijken. Klanten en ook leveranciers zullen veel omrijbewegingen moeten maken om de bedrijven en handelszaken te bereiken. Voor autoverkeer zal de omrijbeweging tot 1400 meter bedragen en voor vrachtwagens zelfs tot 2000 meter.”

“Bovendien zullen de smalle ventwegen (2,80 meter breed) zonder twijfel problemen veroorzaken voor vrachtverkeer met schade aan bermen en fietspaden tot gevolg. In de praktijk zal laden en lossen vaak op de ventwegen moeten gebeuren met heel wat files en blokkades tot gevolg.”

“Ook voor de hulpdiensten kunnen er problemen ontstaan. Als bijvoorbeeld meerdere bussen tegelijk halt houden, kunnen hulpdiensten zoals politie, brandweer en ziekenwagens vast komen te staan in het drukkere verkeer op de hoofdrijbaan.”

Twee alternatieven van studiebureau Mobycon

1)   Busbaan in middenberm richting Leuven

“Een busbaan in de middenberm biedt het voordeel dat de bussen in de meest filegevoelige richting (Leuven) zonder problemen kan doorrijden. De beide rijstroken zouden grotendeels behouden blijven op de huidige locatie in dit voorstel. Het fietspad –verhoogd en uitgevoerd in rood asfalt- zou net als de berm worden verbreed om de veiligheid van zwakke weggebruikers te verhogen.”

“Naast het behouden van de veiligheid voor fietsers en de vlotte doorstroming van het openbaar vervoer houdt dit voorstel van het Nederlandse studiebureau Mobycon ook een voordeel in voor klanten en leveranciers van de handelszaken en bedrijven. Zij kunnen de handelssites vlot en veilig bereiken. Bovendien kan op bepaalde locaties een laad- en losstrook worden aangelegd voor vrachtwagens. Nabij de aansluiting met de E314 kan ook een rotonde worden aangelegd voor een betere doorstroming van het verkeer.  Omwille van de veiligheid zou de snelheid op de Brusselsesteenweg in dit voorstel worden verlaagd naar 50 km/uur.”

2)   Verhoogde en berijdbare middenberm

“Dit tweede voorstel van studiebureau Mobycon is in grote lijnen vergelijkbaar bovenstaand alternatief. De busbaan zou evenwel worden vervangen door een verhoogde en berijdbare middenberm. Het openbaar vervoer rijdt in dit voorstel in principe op de rijbaan, maar kan in geval van een blokkade van welke aard dan ook uitwijken naar de verhoogde middenberm. Voor autoverkeer geldt hetzelfde principe. Om het uitzonderingsprincipe van de berijdbare middenberm te benadrukken kan deze strook worden uitgevoerd in een ander materiaal zoals bijvoorbeeld klinkers of kasseien.”

Voordelen van de alternatieve voorstellen volgens de handelaars

1)   Gegarandeerde doorstroming openbaar vervoer

2)   Meer veiligheid voor fietsers

3)   Bereikbaarheid bedrijven en handelszaken blijft behouden

4)   Lagere kosten voor de herinrichting van de Brusselsesteenweg

Conclusie

“Handelaarsverbond Herent wil een constructieve bijdrage leveren aan een veilige Brusselsesteenweg voor iedereen. Het gemeentebestuur moet minstens de moeite en de tijd nemen om onze voorstellen grondig en ernstig te bestuderen vooraleer een beslissing te nemen in dit belangrijke dossier. Handelaarsverbond Brusselsesteenweg Herent pleit voor een evenwichtige oplossing voor minder geld dan de plannen van AWV die momenteel op de tafel liggen.”

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel