LEUVEN: Groen”Leuven duurste woonstad? Daar leggen we ons niet bij neer”;”http://www.leuvenactueel.be/la-admin/jscripts/tiny_mce/plugins/imagemanager/afbeeldingen/29/politiek/Louis_Tobback_en_Carl_Devlies.JPG

Lies Corneillie (gemeenteraadslid): “We verwachten van de stad een stevige brok ambitie om het recht op kwalitatief en betaalbaar wonen voor iedereen te garanderen. Met de hoge woningprijzen voor zowel huur- als koopwoningen, dreigt Leuven een gepolariseerde stad te worden: aan de ene kant inwoners die zich een woning in luxestad Leuven kunnen permitteren, aan de andere kant Leuvenaars die een groot armoederisico lopen door de torenhoge huurprijzen in onze stad. Dat is absoluut geen gezonde situatie voor een stad en vraagt dus dringend om een andere aanpak van het stadsbestuur.”
 
Groen pleit voor een actieve en structurele rol van de stad op de woningmarkt, waarvoor het goed werkende Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling (AGSL) een geknipte speler zou zijn.  “Het AGSL kan nog meer dan nu woningen en panden opkopen, renoveren en verhuren om zo het totale woningaanbod in de stad te vergroten. Tot slot wil Groen ook de woonraad van onder het stof halen. In die raad kunnen vernieuwende en creatieve concepten tot stand komen in samenspraak met alle betrokken actoren op de woningmarkt.”

Als je weet dat een nieuwbouw appartement van amper 60 vierkante meter met één kamer vlot de kaap van 250.000 euro overschrijdt in Leuven kan je niet anders dan beseffen dat eigenaar zijn in Leuven quasi onmogelijk is geworden voor alleenstaanden. Dat sommige projectontwikkelaars een klein percentage van de beschikbare woningen verkopen aan een ‘socialer’ tarief in samenspraak met het stadsbestuur is slechts een doekje voor het bloeden. Bovendien valt iemand met een gemiddeld inkomen al snel uit de boot voor dergelijke woningen wegens teveel inkomen. Conclusie: eigenaar zijn in Leuven is voor alleenstaanden quasi onmogelijk geworden tenzij je kan rekenen op een groot startkapitaal of een erfenis. Zelfs tweeverdieners zonder dergelijke meevallers slagen er amper nog in om een woning of appartement aan te kopen in Leuven. Tot op heden een behoorlijk uitzichtloze situatie, zoals Groen terecht opmerkt.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel