LEUVEN: Groen”Een website voor goede stadsideeën van burgers”;”http://www.leuvenactueel.be/la-admin/jscripts/tiny_mce/plugins/imagemanager/afbeeldingen/29/logo/Logo_Groen.jpg

Als je als burger een goed idee hebt dat je aan de stad wilt voorleggen, hoe moet je dat dan aanpakken? Er zijn al verschillende kanalen beschikbaar, maar het zou nog een stuk beter kunnen volgens Groen. “Met een speciale interactieve website kun je aan burgers een interessant platform bieden. Zo’n website staat in onze visie natuurlijk niet op zichzelf en vormt een onderdeel van een ruimer participatiebeleid. Maar net binnen dat geheel kan het een belangrijke rol spelen.”

Thomas Van Oppens: “Ons voorstel is dat er een aparte website komt voor inwoners van Leuven waar ze ideeën voor Leuven kunnen posten. Inwoners kunnen ook stemmen voor of tegen voorstellen van anderen. Er is ook ruimte voor commentaar en discussie en de indiener van het idee kan tijdens het proces haar of zijn idee nog altijd bijsturen. Het geheel wordt gemodereerd door een ambtenaar die er voor zorgt dat de discussie beschaafd blijft. In de lijn van een volksinitiatief zou het stadsbestuur er zich toe verbinden om ideeën die een bepaalde hoeveelheid stemmen krijgen in overweging te nemen. Daarna komen deze ideeën op een aparte pagina waarin je als burger kunt zien of die in behandeling, afgekeurd of uitgevoerd zijn. Raadsleden en leden van het stadsbestuur worden gestimuleerd om zich ook actief in de discussies te mengen. Op deze manier zorgen we voor een echt participatief beleid waar ideeën van burgers een plaats krijgen in het beleid. Er zijn al goede voorbeelden van het model dat wij voorstellen. Zo is er een site uit Tilburg waar ideeën van burgers verzameld worden.”

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel