LEUVEN: GRLeuven N-VA Leuven vraagt duidelijkheid over rol stad in Leuven Klimaatneutraal

N-VA Leuven staat naar eigen zeggen pal achter de doelstellingen van Leuven klimaatneutraal. Toch heeft N-VA ernstige bedenkingen bij de wijze waarop Leuven Klimaatneutraal door schepen Ridouani verder wordt vormgegeven.

“Door de steeds verdergaande verweving tussen stad en vzw Leuven Klimaatneutraal overheerst bij N-VA de indruk dat deze vzw een vehikel dreigt te worden dat de meerderheid gebruikt om zich politiek te profileren”, zegt Gunther Rens van N-VA.

Rolverdeling

“Op zich is Leuven Klimaatneutraal een eerbaar streven, maar dit betekent wel dat er een duidelijke, gescheiden rolverdeling moet zijn tussen vzw en stad. De rol die de vzw heeft meegekregen in haar statuten is erg breed. De rol van de stad moet zich dan ook noodzakelijkerwijs beperken tot het uitvoeren van haar deel van de binnen de vzw afgesproken taken. In de praktijk is de grens tussen stad en vzw soms bijzonder moeilijk te trekken. De vraag die moet worden gesteld is: wanneer houdt het onderscheid tussen stad en vzw op te bestaan en wordt de vzw de facto een stedelijke dienst? Het gevoel waarmee onze fractie zit na het overlopen van al deze elementen, is dat deze meerderheid toch wel heel graag zelf aan het roer blijft van Leuven klimaatneutraal. Het kan natuurlijk niet dat een stad een deel van haar beleid tracht te realiseren via een vzw die ontsnapt aan elke directe democratische controle.”

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel