LEUVEN: GEMEENTERAAD LIVEStadsbestuur gaat zelfstandige kinderopvang Extra ondersteunen

Het Leuvense stadsbestuur wil de kinderopvang op zelfstandige basis stimuleren. Er komt een toelagereglement om zelfstandige initiatieven te ondersteunen. “De zelfstandige initiatieven kreunen onder de hoge kosten qua personeel en huur. De extra toelage komt neer op 150 euro per opvangplaats”, zegt schepen Bieke Verlinden (sp.a). De schepen wijst erop dat Leuven systematisch in de kou blijft staan vanwege het beleid van de hogere overheid.

“We krijgen dagelijks noodkreten te horen van de zelfstandige initiatieven voor kinderopvang. De mensen kunnen als zelfstandige hun sociale zekerheid soms niet meer betalen”, legt schepen Bieke Verlinden (sp.a) uit. “En met de goedkeuring van het nieuwe decreet ziet het er niet goed uit. De kans is groot dat er bestaande plaatsen zullen verdwijnen door de hoge kwaliteitseisen die worden gesteld. Bovendien gaan ouders die met twee gaan werken altijd voorrang krijgen. Dus als je als moeder je werk zou verliezen en een tweede kind verwacht dan kan je gewoon geen ander werk zoeken of aannemen omwille van het feit dat je geen opvang kan vinden voor je kind. Op langere termijn zijn er subsidies gepland maar ik vrees dat mensen tot dan zullen wachten om als zelfstandige aan de slag te gaan in de kinderopvang. Het is ook zo dat heel wat mensen uit noodzaak kiezen voor kinderopvang bij een zelfstandige maar dat kost al snel 650 euro per maand. Van zodra er plaats is bij de gesubsidieerde opvang schakelen ze uiteraard over. Ook die onzekerheid speelt een rol om als zelfstandige aan de slag te gaan in de sector.”

Leuven kampt momenteel met een tekort van zo’n 500 plaatsen. Voor 79 % van de kinderen tussen 0 en 3 jaar wordt een aanvraag gedaan maar de opvangratio in Leuven bedraagt slechts 52 %. “We doen wat we kunnen en zelfs iets meer met dit toelagereglement maar het zal te weinig blijken…Met het nieuwe decreet sust de Vlaamse Regering haar geweten en dat is niet enkel een bedenking bij het beleid van minister Vandeurzen (CD&V). De drang om bevoegdheden en vooral hun middelen te behouden is groot. Zonder revolutie is het hopeloos, vrees ik. De Vlaamse Regering plakt pleistertjes op houten benen.” Leuven valt in het nieuwe decreet overigens voorlopig uit de boot voor extra opvangplaatsen.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel