LEUVEN: GEMEENTERAAD LIVE Open Vld wil minder bussen in centrum

Het busverkeer in Leuven is tussen 1993 en 2011 vervijfvoudigd. Het beste cijfer van Vlaanderen maar die spectacualire evolutie roept wel vragen op over het aantal bussen in het centrum van Leuven. Onder meer Open Vld heeft kritiek op de houding van de stad Leuven tegenover De Lijn. “De stad gedraagt zich als een ondergeschikt bestuur”, klinkt het. “Dat klopt”, zegt Louis Tobback. “De Lijn beslist…soms tegen ons goesting.”

Rijden er teveel bussen door het Leuvense stadscentrum? Die kritiek weerklinkt uit de oppositie en het stadsbestuur is naar eigen zeggen niet blind voor de problematiek. “Je zou blind zijn als je het niet ziet”, zegt burgemeester Tobback. Toch zegt Rik Daems van Open Vld dat de stad Leuven zich onderdanig gedraagt naar De Lijn toe. Ook dat geeft burgemeester Tobback toe. “Het is De Lijn die beslist. Dat klopt. Maar als stad kunnen we wel invloed uitoefenen. Soms lukt dat ook. Zo komt er een ringbus in de omgekeerde richting.”

Leefbaarheid

Schepen Carl Devlies voegt er nog aan toe dat de bus een belangrijk alternatief is voor de auto. “De Lijn verwacht een grote stijging in het aantal passagiers in de toekomst maar het moet leefbaar blijven in het centrum. We willen komen tot een verdeling van 1/3 fietsers, 1/3 busvervoer en 1/3 wagens. Op termijn willen wij als stad het aantal busbewegingen met een derde terugdringen.”

Applaus?

Gemeenteraadslid Sabine Bovend’aerde (Open Vld) vreest voor de toekomst en vraagt zich luidop af hoe lang de stad nog zal tolereren dat er “slagschepen van bussen” door het centrum razen. “Natuurlijk moeten er bussen zijn maar moeten dat echt van die slagschepen zijn? Kleine shuttles zijn een beter alternatief.” Rik Daems merkte op dat Louis Tobback naar eigen zeggen tegen een tram is en hoopt dat de Leuvense burgemeester er niet gaat voor liggen bij wijze van protest. “Als je dat doet dan komt die tram er zeker. Dat heeft het verleden ons geleerd”, klonk het. “U bent naar eigen zeggen heel gelukkig met de prestaties van De Lijn de voorbije 20 jaar. Wel, 1.600 bussen elke dag…daar ben ik niet gelukkig mee en met mij vele Leuvenaars.” Louis Tobback reageerde gevat. “Applaus? Ik hoor er geen…” 

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel