LEUVEN: GEMEENTERAAD LIVE N-VA wil herbestemming voor leeglopende kerken

N-VA keurt de meerjarenplanning van de Leuvense kerkfabrieken niet goed. Gemeenteraadslid Renate Hufkens (N-VA) hekelt het gebrek aan ambitie van de stad bij de opmaak van de plannen. “Geen enkele kerk komt in aanmerking voor een her- of nevenbestemming”, klinkt het bij N-VA.

 

Sinds 2006 zijn lokale besturen bij het begin van elke nieuwe legislatuur verplicht een meerjarenplan op te maken. In het kader van die meerjarenplannen, vraagt de Vlaamse overheid dat alle steden en gemeenten samen met hun centraal kerkbestuur, werk maken van een toekomstvisie voor de parochiekerken op hun grondgebied. Deze visie bevat onder meer de waarde en toestand van de kerkgebouwen, de omgeving waarin ze zich bevinden, het actueel gebruik en de functie ervan. Volgens N-VA is er deze legislatuur geen enkele sprake van een strategische toekomstvisie. Men behoudt een status quo in het kerkenplan tot 2025.

2.431 kerkbezoekers 

“Geen enkele kerk komt dus in aanmerking voor een her- of nevenbestemming”, zegt gemeenteraadslid Renate Hufkens. “In Leuven is het kerkbezoek ondertussen gedaald tot iets minder dan 2,5%. Slechts 2.431 mensen op de 98.000 inwoners gaan nog wekelijks naar de kerk. Bovendien gaat het hier om een steeds ouder wordende populatie, wat betekent dat het kerkbezoek in de toekomst enkel nog zal afnemen. Nochtans plant de stad voor de komende 5 jaar nog 3,2 miljoen euro aan investeringsuitgaven en draagt ze in de exploitatie van de kerken ook nog eens 3,4 miljoen euro bij. In totaal draagt de stad dus maar liefst 6,6 miljoen euro bij aan behoud van haar kerkenbestand.”

“In tijden dat het kerkbezoek in Leuven zodanig terugloopt, mag een stad met 20 parochiekerken op haar grondgebied wel wat meer ambitie tonen. Her- of nevenbestemmingen van kerkgebouwen kunnen deze kosten aanzienlijk doen dalen”, aldus Hufkens. Volgens Hufkens is de bouwvallige Sint Jacobskerk een goed voorbeeld van een kerk die in aanmerking komt voor een herbestemming.

Abdij van Vlierbeek

Schepen Dirk Vansina (CD&V): “Het is niet aan de stad om een kerk een andere functie te geven. Dat is aan de kerkelijke overheid. Veel van die kerken zijn ook monumenten. De Abdij van Vlierbeek willen we bijvoorbeeld in stand houden en restaureren. Ik kan de redenering van N-VA dan ook niet volgen in deze discussie.” 

Groen vraagt nu om de meerjarenplanning voor de kerkfabrieken terug naar de commissie te sturen voor besprekingen omdat er nog geen grondige discussie is geweest in de commissie. Burgemeester Louis Tobback wijst erop dat er plots opmerkelijk veel aandacht is voor de meerjarenplanning van de kerkfabrieken. “We kunnen de meerjarenplanning niet uitstellen. De afsprakennota wel en we zullen desnoods de aartsbisschop vragen om uitleg te komen geven. Tegen dan is hij misschien kardinaal. En als de deken komt dan kom ik ook”, besloot Louis Tobback (sp.a). 

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel