LEUVEN: GEMEENTERAAD LIVE Burgemeester Tobback”Het probleem is wat er gebeurt als jongeren de orgie van lawaai verlaten!”;”http://www.leuvenactueel.be/la-admin/jscripts/tiny_mce/plugins/imagemanager/afbeeldingen/29/politiek/Lactueel_07.jpg

Waar blijft in godsnaam die Leuvense fuifzaal? De oppositie, onder meer Groen, vraagt het zich luidop af en de meerderheid had een antwoord klaar. “Waar zou die dan moeten komen? We vinden simpelweg geen geschikte locatie”, aldus schepen Dirk Vansina (CD&V). Iedereen is namelijk voorstander van een goede fuifzaal maar niemand wil die in zijn of haar buurt. NYMBY, heet dat. Not In My BackYard. “Ik zie de nood er wel van in maar we stuiten altijd op protest van de ene of de andere buurt. Kandidaat-wijken zonder protest mogen zich aanmelden”, laat schepen Dirk Vansina optekenen in een nachtelijke zitting van de gemeenteraad. De macht van de klacht, klinkt het bij de oppositie. “Nee, we zijn niet bang van de klachten. We doen al veel voor het jeugdbeleid, onder meer naar jeugdhuizen toe. Een studie zal de oplossing niet brengen. Nogmaals, op welke locatie?” 

Orgie

Burgemeester Louis Tobback liet eerder op de dag al weten dat teveel lawaai niet zozeer het probleem is voor buurtbewoners die eventueel geconfronteerd worden met een fuifzaal. “Dat kan je perfect oplossen met isolatie. Het probleem is wat er allemaal gebeurt als de jongeren hun orgie van lawaai verlaten om naar huis te gaan…”

Conclusie: een Leuvense fuifzaal is nog niet voor morgen, laat staan voor overmorgen of voor volgend jaar. Of het jaar daarna. De oppositie wil nu de jongeren en buurtbewoners van potentiële locaties gaan bevragen en binnen enkele maanden met een concreet voorstel naar de gemeenteraad komen. Veel succes, denken we dan, want in een maatschappij die verteerd wordt door verzuurde actiecomités blijkt helaas geen plaats te zijn voor een Leuvense fuifzaal.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel