LEUVEN: Gaslek ontregelt even verkeer in centrum

Op het Quinten Metsysplein is dinsdag even voor de middag een gaslek ontstaan op een bouwwerf, dit gebeurde nadat de aannemer een middendrukleiding had geraakt. Het personeel van de aannemer verliet onmiddellijk de werf, omdat er sprake was van een groot lek, zette de politie de ruime omgeving af.

Behalve auto’s en fietsen, werden ook voetgangers een tijdlang tegengehouden. Ook een aantal bussen van De Lijn ondervonden hierdoor hinder. De brandweer die met grote middelen ter plaatse kwam, wierp een waterscherm op. Ook technici van Eandis kwamen ter plaatse. Na een half uurtje was het lek gedicht. Het verkeer werd kort nadien opnieuw toegelaten. Bijna tegelijkertijd moesten de hulpdiensten uitrukken naar een mogelijk lek een paar honderd meter in vogelvlucht van de eerste locatie, namelijk in de Bondgenotenlaan. Een voorbijganger belde de hulpdiensten met de melding dat hij een sterke gasgeur waarnam. Ook hier zette de politie een deel van de rijbaan eventjes af (voor voetgangers aan de kant van de woning waar de geurhinder werd waargenomen). Het bleek snel om een loos alarm te gaan. In de woning waar de reuk vandaan kwam, werd een pas gegoten betonnen vloer gepolierd. De geur bleek niet afkomstig van een gaslek, maar wel het gevolg van een motor van een poliermachine die overmatig restgassen afgaf.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel