LEUVEN: Fusie tussen De Nobel en Go! Leuven-Landen

De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde de fusie tussen het provinciale CVO De Nobel, met campussen in Leuven en Tienen, en het CVO GO! Leuven-Landen goed.

“Het Vlaams onderwijslandschap is in volle evolutie”, zegt Karin Jiroflée, gedeputeerde voor onderwijs, “Dankzij schaalvergroting kunnen onderwijsinstellingen niet alleen aan de hoge verwachtingen van cursisten voldoen maar ook een kwaliteitsvol aanbod uitwerken met professionele leerkrachten en de nodige middelen.”

Daarom hebben de inrichtende machten van CVO GO! Leuven-Landen en het provinciale CVO De Nobel besloten om beide centra te fuseren. “Deze fusie geeft ons de kans om het volwassenenonderwijs in Oost-Brabant verder te professionaliseren en optimaliseren met meer expertise en een betere spreiding van het aanbod. Zo kan er beter ingespeeld worden op de economische noden”, zegt gedeputeerde Karin Jiroflée. “Bovendien zorgt de fusie ook voor meer mogelijkheden voor het personeel.”

De fusie tussen CVO GO! Leuven-Landen en het provinciale CVO De Nobel gaat in op 1 september 2014. Het eerste schooljaar wordt een overgangsjaar waarbij de programmaties van de fuserende centra in grote lijnen behouden blijven. Vanaf 2015 zal het nieuwe centrum met een aangepast en verder uitgebouwd aanbod naar buiten treden.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel