LEUVEN: Extra inspanningen in strijd tegen kinderarmoede

Ook het OCMW van Leuven wordt geconfronteerd met een toenemende financiële druk. Dankzij rationalisering en optimalisering is het OCMW erin geslaagd om voor zijn meerjarenplan 2014-2019 een financieel evenwicht voor te leggen én ademruimte te creëren voor nieuwe beleidsaccenten.

Erik Vanderheiden (CD&V), voorzitter OCMW: “De stijgende pensioenkosten, een inhaalbeweging in investeringen, de financiële en economische crisis maken dat OCMW Leuven voor zijn meerjarenplan 2014-2019 moet besparen. Trouw aan de maatschappelijke opdracht van het OCMW hanteren we twee principes bij deze besparing: versterken van onze dienstverlening en behoud van de werkgelegenheid.”

Rationaliseringsmaatregelen

Pieter Vandenbroucke (sp.a), OCMW-raadslid: “Met het OCMW kiezen we voor een verregaande samenwerking met de administratieve en logistieke diensten van de stad Leuven. Meer efficiëntie zorgt voor een lagere factuur en zo kunnen we ons sociaal beleid nog versterken ondanks de crisis waar ook vele Leuvenaars hard door getroffen worden. Ook de oprichting van een Zorgbedrijf past binnen het streven naar een efficiënte en zuinige overheid.”

Al deze maatregelen inzake de interne werking, de dienstverlening i.s.m. externen en aangepaste instellingsprijzen leveren het OCMW 17,5 miljoen euro op over de 6 jaar. Ten slotte zal het OCMW zijn patrimonium dat niet voor eigen werking dient, verkopen a rato van minstens 4 miljoen euro per jaar. Hierdoor kan het nieuwe leningen vermijden en bestaande leningen verder afbetalen.

Investeren in nieuw beleid

De komende zes jaar schuift het OCMW daarvoor drie belangrijke beleidsdomeinen naar voren: de strijd tegen kinderarmoede, een betere aanpak van de dakloosheid en slechte huisvesting en een optimale toeleiding van bejaarden naar de beschikbare hulpverlening door onder meer een overkoepelende intake-cel. Chris Bex (sp.a), plaatsvervangend voorzitter OCMW: “Geen enkel kind verdient het om in armoede op te groeien, daarom zetten we prioritair in op de strijd tegen kinderarmoede.”

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel