LEUVEN: Extra controles op drinken en rijden in december

In december gaan de politiediensten in de provincie Vlaams-Brabant intensief controleren op rijden onder invloed. Deze controles sluiten aan op de nationale BOB-campagne van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV).

In december voeren de federale en lokale politiediensten in Vlaams-Brabant controles uit op rijden onder invloed. Deze controles worden gehouden als onderdeel van het ‘Provinciaal actieplan tegen dronkenschap aan het stuur’. Hiermee wil men de Vlaams-Brabantse bevolking bewustmaken voor de gevaren van rijden onder invloed en het aantal verkeersslachtoffers laten dalen.

Rijden onder invloed van alcohol blijft ook in Vlaams-Brabant een belangrijke factor van onveiligheid. Uit de provinciale ongevalscijfers van de federale politie van 2013 blijkt dat in 13,1% van de verkeersongevallen met lichamelijk letsel de chauffeur een positieve ademtest heeft afgelegd.

In 2013 werden in Vlaams-Brabant in totaal 59.281 chauffeurs van voertuigen gecontroleerd in het kader van de provinciaal gecoördineerde controles op rijden onder invloed. Daarvan waren er 2.590 positief, wat overeenstemt met 2,99% overtreders.

“De veiligste oplossing bestaat erin nooit te drinken als men moet rijden”, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. “Zelfs één glas alcoholhoudende drank kan de rijvaardigheid beïnvloeden. Een chauffeur die rijdt met een alcoholconcentratie in zijn adem van 0,22 mg/l is strafbaar als hij een voertuig bestuurt of aanstalten maakt om een voertuig te besturen. Een goede praktijk is dan ook om vooraf een BOB te kiezen die nuchter blijft zodat men veilig thuis raakt.”

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/verkeersveiligheid

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel