LEUVEN: Extra controles op alcohol en gordel in maart

Politiediensten in Vlaams-Brabant voeren in maart extra controles uit op rijden onder invloed en het dragen van de gordel.

“Rijden onder invloed blijft een belangrijke oorzaak van ongevallen in het verkeer. Jaarlijks sterven in ons land meer dan 200 personen in het verkeer door alcohol. In 2012 was in 13,1% van de verkeersongevallen met lichamelijk letsel in Vlaams-Brabant een chauffeur betrokken die een positieve ademtest had afgelegd of een ademtest had geweigerd. Met ons actieplan tegen dronkenschap aan het stuur willen we dan ook zulke verkeersongevallen verminderen”, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte.  

De campagne ‘Bij mij ben je veilig’ wil de Vlaams-Brabanders overtuigen om in alle omstandigheden de gordel te dragen in de auto. Uit de gordeltellingen die het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) in mei 2012 in Vlaams-Brabant verrichtte, blijkt duidelijk dat er nog te weinig Vlaams-Brabanders de gordel dragen. 85,8 % van de Vlaams-Brabanders draagt de gordel tegenover 89,2% van de Vlamingen en 86,4 % van de Belgen.

“Om de gordeldracht in Vlaams-Brabant te verhogen zullen de politiediensten in maart alle inzittenden van voertuigen controleren op het dragen van de gordel”, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. “Er zijn ook heel wat goede redenen om zo’n gordel te dragen. De gordel beschermt de inzittenden in een verkeersongeval. Want zelfs een botsing aan bijvoorbeeld 20 km/u kan zonder gordel dodelijk zijn.”

Resultaten provinciale controles gordel 2013

In het kader van de campagne ‘Bij mij ben je veilig’ controleerden de politiediensten in de maanden februari, mei en september op gordeldracht. Er werden 292 onmiddellijke inningen en 52  processen-verbaal uitgeschreven. Wie de gordel niet draagt, kan een onmiddellijke inning krijgen van 110 euro. Wie het kinderzitje in de wagen niet of niet correct gebruik, kan een onmiddellijke inning krijgen van 165 euro. Na drie veroordelingen binnen drie jaar kan het rijbewijs vervallen worden verklaard.

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/gordelcampagne

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel