LEUVEN: Extra controles in december op alcohol achter het stuur

In december gaan de politiediensten in Vlaams-Brabant extra controleren  op rijden onder invloed. Deze controles sluiten aan op de nationale BOB-campagne. Zoals elk jaar kunnen feestvierders op 31 december ook gebruik maken van meer dan 30 speciale feestbussen van De Lijn.

Zes maanden per jaar voeren de politiediensten in Vlaams-Brabant controles uit op rijden onder invloed. Deze controles worden gehouden als onderdeel van het ‘Provinciaal actieplan tegen dronkenschap aan het stuur’. Hierbij wil men de Vlaams-Brabantse bevolking bewust maken voor de gevaren van rijden onder invloed en het aantal verkeersslachtoffers laten dalen.

20 procent

“Bijna 20 procent van de Belgen denkt dat men ook met een glas op zonder problemen kan rijden”, weet provinciegouverneur Lodewijk De Witte. “In geen ander Europees land ligt dat percentage zo hoog. Nochtans is volgens de wet een bestuurder strafbaar als hij een voertuig bestuurt met 0,5 promille alcohol in zijn bloed. Dat komt overeen met een alcoholgehalte van 0,22 milligram per liter uitgeademde lucht.”

Op oudejaarsavond biedt de provincie Vlaams-Brabant veilig en alternatief vervoer aan met de campagne ‘Ligt de roes op de loer, denk aan veilig vervoer’. Wie veilig wil gaan vieren, kan gebruik maken van de feestbussen van De Lijn Vlaams-Brabant of van het bijkomend vervoer dat in bepaalde gemeenten van Vlaams-Brabant wordt aangeboden.

Resultaten gordelcontroles september

In september controleerden de politiediensten in de provincie Vlaams-Brabant 641 bestuurders op het dragen van de gordel. Er werden 98  onmiddellijke inningen en 3 processen-verbaal uitgeschreven.

Resultaten alcoholcontroles september

In september controleerden de politiediensten in Vlaams-Brabant 1.285 chauffeurs op rijden onder invloed. Daarvan bleken er 57 of 4,4% positief. 12 overtreders moesten hun rijbewijs inleveren.

www.vlaamsbrabant.be/eindejaarscampagne

www.bob.be

www.delijn.be

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel