LEUVEN: Evolutie gauwdiefstallen dalend aantal feiten, maar blijven opletten!

Het aantal gauwdiefstallen lag tijdens de eerste zes maanden van dit jaar meer dan 27 % lager dan tijdens dezelfde periode vorig jaar.

Tijdens de eerste twee weken van de zomervakantie registreerde de politie 38 gauwdiefstallen. Tijdens de eerste woensdag van de vakantie werden op korte tijd 7 personen slachtoffer van zakkenrollers. Het gros van de feiten werd gepleegd tijdens de dag in drukke winkelstraten en in grote kledingszaken. In het uitgaansleven worden al enkele weken duidelijk minder feiten gepleegd.

Het totaal aantal gauwdiefstallen is tijdens de eerste zes maanden van dit jaar, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, trouwens duidelijk gedaald. De politie registreerde van januari tot juni in totaal 523 feiten. Dat zijn er 197 minder dan dezelfde periode vorig jaar (-27,4 %).

In januari en februari van dit jaar lag het aantal gauwdiefstallen met respectievelijk 112 en 125 geregistreerde feiten in dezelfde trend als de laatste maanden van 2013. Ook in maart werden nog meer dan 100 feiten, nl 105, vastgesteld. In april zakte het aantal slachtoffers dat aangifte deed dan tot 77. Vooral de afname van het aantal feiten tijdens de nacht in het uitgaanscentrum viel op. Deze trend zette zich door in mei. Toen werden 52 gauwdiefstallen geregistreerd, een daling die weer voor een groot stuk het gevolg was van minder feiten in het uitgaansleven. In juni werden evenveel feiten genoteerd als de maand daarvoor.

Met het mooie weer, de drukte in de wandelstraten, de goed gevulde terrasjes en de vele massa-evenementen die er aan komen, is het nuttig om nog even te waarschuwen voor gauwdieven. Waar veel volk is, proberen zakkenrollers hun slag te slaan. Laat een dagje uit of een nachtje feesten niet verknallen door gauwdieven!

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel