LEUVEN: Ereschepen Bart Massart vraagt aandacht voor Gaza in open brief

Voormalig schepen en OCMW-voorzitter Bart Massart heeft een open brief gepubliceerd over de schrijnende situatie in Gaza. Via de brief wil hij iedereen, en de politici in het bijzonder, oproepen om elk op zijn of haar niveau actie te ondernemen tegen de afschuwelijke realiteit van de oorlog.

“Welke verantwoordelijkheid u op welk niveau ook draagt, politiek of religieus, als ondernemer of vakbondsman / – vrouw, vertegenwoordiger van het middenveld of academicus, als stakeholder op welke manier dan ook, als mens en medemens,  u wil ik aanspreken omdat het – met de afschuwelijke realiteit uit Gaza voor ogen – zo oorverdovend stil blijft. Baby’s, kinderen, jongeren, volwassenen, gezinnen en families, militairen en burgers worden zonder onderscheid verminkt, vermoord, afgeslacht. Ziekenhuizen, revalidatiecentra en residenties voor gehandicapten worden gebombardeerd, humanitaire hulpacties worden niet of zeer beperkt toegelaten, afspraken inzake “staakt het vuren” niet gerespecteerd. Vluchtelingen in de buitenwijk Shijaiyah in Gaza – stad worden zonder enige terughoudendheid uren ononderbroken gebombardeerd en het lijkt erop alsof u met z’n allen toekijkt. Misschien vergis ik mij – dat hoop ik althans – maar ik hoor, zie of lees geen officiële reacties, geen afkeuring. Geen publieke stellingname, Europees noch Belgisch, geen reacties van welke religieuze overheid dan ook !….Waarom blijft het zo stil ten aanzien van de Israëlische agressie tegen het Palestijnse volk? Waarom komen er hier geen wereldwijde reacties en sancties ?”

“In het besef dat beide partijen – zowel de radicale Palestijnse bewegingen als het Israëlisch leger – zich door hun aanvallen op burgers schuldig maken aan mensenrechtenschendingen, kunnen we niet voorbijgaan aan de asymmetrie van het conflict. Israël is de aanvallende en bezettende macht en schendt hierbij alle internationale rechtsregels. Moet u partij kiezen in dit conflict ? Ja, maar eerst en vooral voor de mens, elke mens: Palestijn én Israëli, zonder onderscheid van persoon, cultuur, religie of overtuiging. U moet de keuze maken om alle invloed, alle mogelijkheden die u hebt aan te wenden om de gruwel van het geweld, door wie dan ook gepleegd, onmiddellijk te doen stoppen.”…

“Ik nodig u dan ook uit om vanuit de eigen bevoegdheid en verantwoordelijkheid onmiddellijk de nodige initiatieven te nemen om op elk niveau en vanuit ieders eigenheid de onmisbare dialoog op gang te brengen. Vanuit onze eigen leefwereld moeten we  alle kansen geven aan een fundamentele interreligieuze en interculturele dialoog, aan politiek, economisch en maatschappelijk overleg, luister bereid en met respect.”

“Als politicus, religieus leider, ondernemer, syndicaal verantwoordelijke, vertegenwoordiger van het middenveld of academicus hebt u zich geëngageerd voor een betere wereld, een andere samenleving met welvaart en welzijn voor zoveel mogelijk mensen, liefst voor iedereen. Jammer genoeg moeten we vaststellen dat individualisme en onverdraagzaamheid, geweld en oorlog, armoede en ongelijkheid, discriminatie en uitsluiting toenemen….Rechtvaardigheid, gelijke kansen, respect en begrip vormen immers de eerste en fundamentele basis van een duurzame vrede. Niet morgen, maar nu. Laat op dit ogenblik uw eerste keuze een keuze voor vrede zijn en doorbreek de vernietigende stilte!”

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel