LEUVEN: Drie keer zoveel inschrijvingen voor ‘Fietsschool Vlaams-Brabant’

De ‘Fietsschool Vlaams-Brabant’ organiseert voor het tweede jaar fietslessen voor volwassenen. Dit voorjaar schreven al 94 mensen in voor de lessenreeksen in verschillende gemeenten. Dat is bijna drie keer meer dan in 2013.

“Kunnen fietsen lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het voor sommigen niet. Daarom ondersteunt de provincie met het project Fietsschool Vlaams-Brabant negen gemeentes die fietslessen inrichten met aangepaste fietsen. In totaal werd al 82 uur les gegeven, waarvan 24 uur door de provinciale sportregiowerking begeleid werden. Ook de vrijwilligers krijgen een opleiding van de provincie”, zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor Sport.

“Onderzoek van Mobiel 21 en het Netwerk tegen armoede wees uit dat een beperkte mobiliteit leidt tot beperktere toegang tot vrijetijdsbesteding, medische zorg, boodschappen doen, bezoek aan familie en tot de arbeidsmarkt. De fiets is een goedkope en flexibele oplossing om mobieler door het leven te gaan. Hiermee kan de fiets een wezenlijke bijdrage leveren aan het terugdringen van vervoersarmoede”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor Mobiliteit.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel