LEUVEN: Controle op roken in cafés

De cel horeca van de Leuvense politie en inspecteurs van de FOD Volksgezondheid controleerden de nacht van zaterdag op zondag 89 horecazaken. Het ging voornamelijk om controles in cafés om te zien of de wetgeving inzake het roken wordt nageleefd.

Uiteindelijk werden 5 processen-verbaal opgesteld die betrekking hadden op de wetgeving inzake het roken. Twee uitbaters die roken in hun zaak toelieten, kregen een pv evenals 3 klanten die met een sigaret in de mond werden betrapt binnen in een café. De betrapte klanten werden alle drie in hetzelfde café aangetroffen. Het betreft een zaak waar ook eerder al processen-verbaal werden opgesteld wegens dezelfde overtreding. Drie andere zaken die tijdens eerdere controles al enkele keren niet in orde bleken te zijn en telkens een pv kregen, bleken nu wel de regels na te leven.

De tweede geverbaliseerde uitbater kreeg een pv omdat hij de age-coins die in de automaat moeten gestoken worden om sigaretten te kunnen kopen, gewoon bovenop de sigarettenautomaat ter beschikking legde. Deze munten moeten door de uitbater worden bewaard en mogen pas worden overhandigd als de klant heeft aangetoond minstens 16 jaar oud te zijn.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel