LEUVEN: COLUMNIedereen burgemeester dan maar?

Het grote woord is alweer gevallen: inspraak…of eerder het gebrek eraan. Naar aanleiding van de Stadsmonitor –een grootschalig onderzoek naar de perceptie van inwoners over hun stad- haalde de oppositie nog eens de degens boven voor een gezellig wedstrijdje schermen met de meerderheid.

“Het zal niemand verbazen dat Leuven slecht scoort op gebied van inspraak”, liet Zeger Debyser van N-VA optekenen. Sabine Bovend’aerde van Open Vld voegde er nog de volgende gevleugelde woorden aan toe: “Een struisvogel zou trots zijn op de manier waarop het stadsbestuur voor de zoveelste editie op rij haar kop weer in het zand steekt en opnieuw geen lessen trekt uit de pijnpunten!” Zowel N-VA als Open Vld hebben een punt. Het Leuvense stadsbestuur behoort allerminst tot de besten van de spreekwoordelijke klas inzake inspraak…

Burgemeester Tobback (sp.a) krijgt het warm noch koud van die mindere score want uit de Stadsmonitor blijkt ook dat bijna 86 % van de inwoners door het leven gaat als tevreden Leuvenaars. In dat licht is de kritiek over een gebrek aan inspraak slechts een detail in het verhaal volgens de Leuvense burgemeester, die graag toegeeft dat hij geen fan is van al teveel inspraak. “Mensen willen nu eenmaal bestuurd worden en als ze niet tevreden zijn, kunnen ze me om de zes jaar buitengooien. Ik ben geen voorstander van duizend meningen. Ik zie het bredere verband als er beslissingen moeten worden genomen. Het algemeen belang gaat boven het individueel belang. Wie niet akkoord is, moet op iemand anders stemmen of zich zelf verkiesbaar stellen. Inspraak is goed maar teveel inspraak leidt je rechtstreeks naar de spreekwoordelijke muur. Referenda? In negen van de tien gevallen komt er te weinig volk opdagen om van een geldig referendum te spreken. Dat zou wel eens kunnen komen omdat de mensen die inspraak eisen op de dag van het referendum toevallig een weekendje Perugia hadden geboekt via Ryanair…de kampioenen van de inspraak zijn ook de kampioenen om de bevolking iets dictatoriaal op te leggen waar 75 % van de mensen tegen is. Daar doe ik niet aan mee!”

Klare taal. Straffe taal zelfs. De Tobbackocratie in al haar glorie…Nu zou u Leuven Actueel ervan kunnen verdenken dat we de Leuvense burgemeester er een beetje doorsleuren maar niets is minder waar. Integendeel, ook ondergetekende is geen voorstander van het principe ‘iedereen burgemeester’. In een democratie beslissen nu eenmaal verkozen politici als vertegenwoordigers van hun kiezers. De mening van de burger kan een leidraad zijn naar een beter bestuur maar ook niet meer dan dat. Een beetje (meer) water in de Leuvense wijn mag als het over inspraak gaat maar op het einde van de rit moet er wel nog wijn worden geschonken.

Bart Mertens

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel