LEUVEN: COLUMNHet burgerinitiatief, maat voor niets?

We zijn bij Leuven Actueel geen fan van actiecomités. Nooit geweest en we zullen het nooit worden omdat de initiatiefnemers doorgaans handelen vanuit een ingebakken ‘not in my back yard’-syndroom (NIMBY). Overal, maar niet in onze achtertuin en niet voor onze duurbetaalde voordeur. Het is een behoorlijk besmettelijke ziekte van de moderne ik-tijd. Waar we bij Leuven Actueel wel fan van zijn, is van het ruime begrip democratie. In die zin steunen we het burgerinitiatief van een groep niet verkozen burgers die zich niet kunnen vinden in de uitbreiding van de blauwe zone in een 80-tal straten in Heverlee en Kessel-Lo.

Woordvoerder Bart Van den Broek kreeg zowaar een kwartier spreektijd in de Leuvense gemeenteraad nadat het actiecomité voldoende handtekeningen had verzameld. De mondige burger kreeg de steun van de voltallige oppositie en kreeg zelfs een applaus na zijn tussenkomst. Dat was niet naar de zin van burgemeester Louis Tobback, zelfs in die mate dat hij ermee dreigde om de raadszaal te laten ontruimen als de rust niet snel weerkeerde. Onder ons gezegd en gezwegen: burgemeester Tobback is geen fan van actiecomités en in het verlengde daarvan ook niet van het burgerinitiatief. Burgemeester Tobback ziet meer heil in het burgemeesterinitiatief.

Het zal u misschien verbazen maar Leuven Actueel kan daar begrip voor opbrengen. De burgemeester en de schepenen zijn immers democratisch verkozen, en vertegenwoordigen bijgevolg de stem van het volk. Dat is nu eenmaal het systeem. Soms komt dat ontevreden burgers goed uit, soms valt dat tegen. You win some, you lose some. Dat gezegd zijnde is het burgerinitiatief wel degelijk een democratisch instrument waarmee de burger zijn onvrede kan uitdrukken.

Dat het in Leuven tot op heden keer op keer een maat voor niets was (Fochplein, Parkveld en nu Blauwe Zone) mag zeker geen reden zijn om het burgerinitiatief als zinloos te bestempelen. Dat het in Leuven als ‘quantité négligeable’ wordt behandeld, zoals collega columnist Luc Vanheerentals stelt in een concurrerend weekblad, ligt aan de eigen interpretatie van burgemeester Tobback van het begrip democratie. En dat brengt ons bij de Tobbackocratie, een vorm van democratie die misschien een autoritair kantje heeft maar in de visie van haar geestelijke vader steeds het belang van de gemeenschap boven het belang van het individu of een bepaalde groep stelt. Elke vogel zingt zoals hij gebekt is…Anderzijds, geen enkele vogel zingt zijn lied eeuwig.

Bart Mertens

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel