LEUVEN: ColumnCrowdfunding, de redding van het tolhuis?

Meer dan 900 likes voor de Facebook-pagina Red de Brusselsepoort. Mooi resultaat voor een broodnodig initiatief maar wat baten kaars en bril als de politiek niet ‘beslissen’ wil…

De kwestie is de volgende: het sinds 1989 beschermde zuidelijke tolhuis aan de Brusselsepoort staat op instorten. Het bijzondere pand uit 1825 is doorweekt, beschimmeld en rot. Frederic Hecq van de bekende website Leuven Weleer –recentelijk nog goed voor de Hugo De Keyserprijs- en Nancy Gérard omschrijven het als volgt: “Nog enkele stortregens en het dak ligt in de kelder.” Gaan we de laatst overgebleven ijskelder laten wegrotten? Gedoemd om in te storten zoals de toren in het stadspark? Daar lijkt het wel op want vanuit de politiek komt er een standaard antwoord. Schepen Dirk Robbeets (sp.a), bevoegd voor de restauratie van geklasseerde gebouwen in stadseigendom, deelt naar eigen zeggen de bezorgdheid maar…er is voorlopig geen geld. “Het tolhuis verdient een restauratie, dat is ook onze bedoeling. Maar subsidies komen niet uit de lucht vallen. Het pand staat op onze lijst van nog aan te maken subsidiedossiers. Eenmaal ingediend bij de hogere overheid zal het nog een hele tijd wachten zijn vooraleer er schot in de zaak komt. Daarom willen we graag met een partner werken die in ruil voor een gedeeltelijke financiering ook gebruik zou kunnen maken van het pand na de restauratie.” Lees: de restauratie is niet voor morgen, niet voor volgende week, niet voor volgende maand en zo goed als zeker ook niet voor volgend jaar. “Misschien is het wel de bedoeling van de stad om zo lang te wachten tot een restauratie simpelweg te duur is geworden”, liet Frederic Hecq zich ontvallen. Daar willen we die brave Dirk Robbeets niet van beschuldigen, maar feit is wel dat het 5 voor 12 is voor het zuidelijke tolhuis. Wachten op subsidies staat gelijk met instorting. Misschien moeten wij, brave burgers, het goede voorbeeld maar geven aan de politiek die zich soms maar al te graag verstopt achter de slakkengang der dossiers. Misschien kan crowdfunding nieuw leven blazen in dit historisch waardevolle gebouw. In afwachting van subsidies kan er dan tenminste al iets worden gedaan om definitieve instorting te voorkomen. De kans bestaat natuurlijk dat er door de beschermde status van het tolhuis geen toelating komt om op korte termijn iets te ondernemen. En zo schrijven we met een slakkengang een nieuw Leuvens hoofdstuk in de stijl van Wachten op Godot. Zo schrijven we -letter voor letter en woord voor woord- de doodsbrief van het zuidelijke tolhuis. Doodzonde beste politici, toch?

Bart Mertens

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel