LEUVEN: Buddyproject blijft groeien

In het najaar van 2013 kreeg het Buddy-project opnieuw een boost. De naschoolse begeleiding breidde uit naar 7 nieuwe basisscholen en door een nieuw samenwerkingsverband steeg het aantal buddy’s opnieuw sterk. Het project heeft nu ook een nieuwe website om te informeren en buddy’s te registreren.

In de Leuvense scholen dragen heel wat actoren hun steentje bij aan het leertraject en de ondersteuning daarvan in en rond de school. In het Buddy-project zijn het bijvoorbeeld stagiaires uit verschillende (leraren)opleidingen en vrijwilligers die in 29 lagere scholen kinderen extra ondersteunen. Het gaat voornamelijk over kinderen die een extra duwtje in de rug nodig hebben. De buddy’s geven twee keren per week begeleiding in de school zelf. Maar het blijft niet alleen bij begeleiding. De buddy’s zijn ook supporters en voorbeeldfiguren die de leerlingen wat meer (zelf)vertrouwen geven.

Nieuwe website

Een uitbreiding als deze vraagt om duidelijke en goede communicatie. Daarom ontwierp het Buddy-project in samenwerking met ‘TripleclickDesign’ een splinternieuwe website. Deze website bevat enerzijds interessante informatie over het buddyproject. Anderzijds is het een belangrijk communicatiemiddel voor en met de buddy’s. Zo heeft elke buddy een eigen online agenda waarin hij elke begeleiding, navorming of een andere afspraak in verband met het Buddy-project kan inplannen. Opleiders kunnen hun expertise delen op de website. Zo worden buddy’s steeds meer en beter gevormd in hun begeleiderrol.

Buddy’s gezocht

Omdat meer en meer schoolcoördinatoren, ouders en buddybegeleiders ervaren dat de kinderen dankzij de extra ondersteuning vooruitgaan, blijft het Buddy-project groeien. Daarom is de stad steeds op zoek naar extra buddy’s. Ben je geïnteresseerd? Neem dan zeker een kijkje op www.buddyleuven.be.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel