LEUVEN: Bondgenotenlaan is beschermd stadsgezicht

Vlaams minister Geert Bourgeois, bevoegd voor Onroerend Erfgoed, heeft de voorlopige bescherming van 7 monumenten in de Bondgenotenlaan in Leuven ondertekend. Daarnaast is de mooie laan nu ook beschermd als stadsgezicht. In principe volgt, na het doorlopen van de procedure met onder meer een openbaar onderzoek, binnen een jaar de definitieve bescherming. #leuven

“De waarde van de Bondgenotenlaan wordt bepaald door de historische en architectuurhistorische waarde”, aldus minister Bourgeois. “Omdat ze volledig in de as werd gelegd tijdens WOI heeft de wederopgebouwde straat een grote symbolische waarde. De laan heeft ook een grote ensemblewaarde, met restanten van de schaars bewaarde neoclassicistische basisbebouwing uit de 19de eeuw en woonhuizen en handelspanden in voornamelijk neobarokke en neorenaissance wederopbouwstijl.”

Stadsschouwburg

De Bondgenotenlaan wordt nu voorlopig beschermd als stadsgezicht. Alle panden tussen het Rector De Somerplein en het Martelarenplein, met inbegrip van de beeldbepalende bebouwing in de aanzetten van de zijstraten en de pleinvormige verbredingen ter hoogte van de Stadsschouwburg en het standbeeld van Justus Lipsius zijn opgenomen in dit stadsgezicht.

Statiestraat

Tot in 1914 heette de Bondgenotenlaan de Statiestraat. De werken voor de aanleg van de laan startten in 1843, de laatste fase werd in 1875 voltooid. In augustus 1914 werd Leuven onder bevel van de Duitse bezetter geplaatst. Hele stadsdelen waren in de as gelegd. Het centrum van Leuven was nagenoeg volledig verwoest, zo ook de toenmalige Statiestraat. Slechts één op zes van het totale aantal panden bleef bewaard. Na de oorlogsgebeurtenissen kreeg de straat een nieuwe benaming ‘Laan der Verbondenen’ of ‘Bondgenotenlaan’.

Tevens wordt een selectie van zeven panden in de Bondgenotenlaan voorlopig beschermd:

–      Huis Delsart met leerbewerkingsatelier Bondgenotenlaan 81

–      Woning Crabeels met stadstuin, Bondgenotenlaan 99

–      Herenwoning Donckers met tuin, Bondgenotenlaan 104

–      Woning De Moor met stadstuin, Bondgenotenlaan 106

–      Architectenwoning Bosmans met stadstuin, Bondgenotenlaan 116

–      Herenwoning Vander Elst, Bondgenotenlaan 136

–      Herenwoning Bauchau, Bondgenotenlaan 140

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel