LEUVEN: Boerenbond voert actie op Leuvense vrijdagmarkt

Boerenbond voert vandaag actie op de Leuvense markt. Ze vraagt respect aan het grote publiek voor de producenten die in het voedsel van velen voorzien.

“Een samenloop van omstandigheden – met de Ruslandcrisis als orgelpunt – heeft ertoe geleid dat bij diverse land- en tuinbouwsectoren het water aan de lippen staat. De prijzen slag die vandaag op de markt van land- en tuinbouwproducten woedt, is hier niet vreemd aan”, aldus Els Corbeels, provinciaal secretaris Boerenbond Vlaams-Brabant.

“Daarom hebben we de website www.duimjemee.be opgericht: boeren en tuinders doen er hun verhaal en je vindt er informatie over de huidige voedselprijzen. Want hoewel de boer en tuinder veruit de meeste zorg besteden aan voedingsproducten, toch ontvangen zij gemiddeld minder dan 20 procent van de winkelprijs.”

“Op de vrijdagmarkt vragen we voorbijgangers om onze campagne te ondersteunen. Ze kunnen een duim-je-mee-sticker op hun kleding plakken of op de foto gaan met hun favoriete stuk fruit/groente of vlees. Op deze manier uiten zij hun steun voor onze Vlaamse land- en tuinbouwers en ijvert hij mee voor eerlijke voedselprijzen.”

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel