LEUVEN: Bijna 90% van de ondernemingen in regio Leuven-Hageland ondervindt weinig tot geen hinder van de staking

Bij bijna 90 procent van de Oost-Brabantse ondernemingen zijn zowat alle medewerkers vandaag aan de slag. Dat blijkt uit een rondvraag van Voka – Kamer van Koophandel arr. Leuven. Ongeveer een kwart van de werknemers had wél problemen om tijdig om het werk te raken. Meer dan 20 procent van de bedrijven kan door de hinder die de vakbonden doelbewust veroorzaken geen optimale dienstverlening of productie realiseren. De meeste medewerkers in de privésector zijn vandaag gewoon aan de slag.

Bij net geen 90 procent van de Leuvense ondernemingen wordt niet gestaakt of slechts door een bijzonder kleine minderheid. In iets minder dan 25% van de bedrijven is het personeel te laat of niet op het werk geraakt, door de vele vertragingen (voornamelijk openbaar vervoer).

De beperkte impact van de ‘actiedag’ werd correct ingeschat door de bedrijven. Maar liefst 68 procent nam geen preventieve maatregelen en net geen 5 procent gaf aan dat ze expliciet afspraken hebben gemaakt met de vakbonden. Dit ging van het respecteren van de werkwilligen, tot het uitdelen van pamfletten zonder toegangsblokkering. We merken dat er lokaal heel wat goede wil was bij zowel vakbonden als werkgevers om de hinder tot een minimum te beperken. Toch stellen we vast dat actievoerders in een paar uitzonderlijke gevallen de toegang tot het bedrijf of industrieterrein (probeerden) te verhinderen. Dit is onwettig en strafbaar.

Peter Van Biesbroeck, algemeen directeur Voka – KvK Leuven: “Alle hinder die de vakbonden doelbewust veroorzaken zorgt ervoor dat 1 op de 5 bedrijven geen optimale dienstverlening of productie kunnen realiseren. De staking kan geen succes genoemd worden als je kijkt naar de kmo’s uit onze regio. Zij vormen uiteindelijk toch de motor van onze economie. Toch geven zij aan dat de economische en imagoschade bij klanten en leveranciers, vaak internationaal, niet gering is.”

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel