LEUVEN: Bevolking neemt sterk toe in Leuvense regio

De bevolking blijft in de Leuvense regio stevig toenemen. Het totale aantal inwoners zal tegen 2030 nog met zo’n 2,8 procent toenemen. De bevolking zal op dat moment, vergeleken met 1990, ook met een vijfde toegenomen zijn.

Dat blijkt uit projecties van de bevolkingscijfers die de Vlaamse regering liet berekenen. De studiedienst verwacht de komende 15 jaar enkel in Leuven (-3,4%), Lubbeek (-0,5%) en Oud-Heverlee (-2,4%) een daling van het aantal inwoners. Een stevige stijgende lijn valt er wel te verwachten in Kortenberg (+8,9%), Herent en Bierbeek (beide +8,8%). De grootste groei wordt verwacht in Rotselaar (+9,8%). Daar zal het aantal inwoners toenemen tot 18.000. Volgens burgemeester Dirk Claes is de gemeente daar klaar voor. Zo staan er nog enkele woonuitbreidingsgebieden en sociale woonprojecten op stapel.

Een vergelijking van de bevolkingscijfers van 1990 en 2030 leert dat Oud-Heverlee vermoedelijk de kleinste stijging zal kennen (+8,5%). Burgemeester Adri Daniëls meent dat dit vooral te maken heeft met de beperkte bewoonbare oppervlakte. “We zitten geklemd tussen Meerdaalwoud en de Dijlevallei en daardoor rest ons niet veel ruimte om uit te breiden.” In andere gemeenten worden tussen 1990 en 2030 wél stevigere stijgingen verwacht: Rotselaar (+30,6%), Holsbeek en Tremelo (beide +28,8%), Kortenberg (+26,9%), Herent (+24,4%) en Huldenberg (+23,5%).

In de meeste gemeenten worden de komende 15 jaar ook meer een- en tweepersoonshuishoudens verwacht. Dat heeft vooral te maken met de toenemende vergrijzing en de toename van het aantal alleenstaanden. Enkel in Leuven verwacht de Vlaamse overheid een daling. Het aantal alleenwonenden zal er afnemen omdat de woningprijzen te hoog worden.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel