LEUVEN: Analyse van gauwen winkeldiefstallen in 2014

Bij het interpreteren van de cijfers van winkeldiefstal moet men voor ogen houden dat de aangiftebereidheid van de winkeliers een grote rol speelt. Vaak wordt winkeldiefstal pas aangegeven wanneer de verdachte gekend of gevat is. In 2014 was er in 77,6 % van de geregistreerde feiten minstens één verdachte gekend.

De stad Leuven telt ruim 1.600 winkels.

Het aantal geregistreerde winkeldiefstallen daalde in 2014 met 19,4 % (103 feiten) en bedroeg 428 (tegen 531 het jaar voordien). 

De trendlijn van de voorbije jaren vertoont over zijn geheel een daling. In 2012 werden 524 feiten geregistreerd, in 2011 697 en in 2010 waren dat er 647.

Tijdens de eerste twee maanden van dit jaar stelden we opnieuw een stijging vast van het aantal aangiftes van winkeldiefstal. In vergelijking met de twee eerste maanden van 2014 werden tijdens dezelfde periode dit jaar 28 feiten meer geregistreerd.

Op nummer één van de meest gestolen spullen staan voedingsproducten waaronder alcoholische dranken (25,7 %). Parfum en cosmetica komen op nummer twee (24,5 %) gevolgd door kleding op nummer drie (21,2 %). Daarna komen toestellen en spullen die vallen onder de noemer communicatie zoals gsm’s, herlaadkaarten e.d. (5,4 %), juwelen (3,7 %), multimedia (3,6 %) en een restgroep (15,9 %).

Het maandgemiddelde in 2014 bedroeg 35 winkeldiefstallen. We registreerden lichte pieken in april (47 feiten), augustus (51 feiten) en september (48 feiten). November scoorde met 27 feiten het laagst.

In het overgrote deel van de feiten (95,3 %) werd geen geweld gebruikt. Slechts in 20 gevallen ging de diefstal gepaard met lichte geweldplegingen.

De meeste diefstallen vonden plaats in warenhuizen (39,1 %), kledingswinkels (27,5 %) en elektrozaken (11,3 %).

Winkeldieven waren vooral tijdens de namiddag actief. De woensdagnamiddag doen winkeliers er best aan een extra oogje in het zeil te houden. Dan wordt een verhoogde activiteit vastgesteld.

Van de verdachten die door de politie gekend zijn was 59,9 % van het mannelijke en 38,8 % van het vrouwelijke geslacht. Winkeldiefstal is traditioneel het fenomeen met het grootste aandeel vrouwelijke verdachten. 66,6 % van de gekende verdachten had de Belgische nationaliteit. Eén derde van de geïdentificeerde verdachten was student of scholier, 35 % gaf aan geen beroep te hebben. De jongste verdachte was 9 jaar oud, de oudste was 93 jaar. 23,1 % van de verdachten was minderjarig.

In 2014 registreerde de Leuvense politie 903 feiten van zakkenrollerij. Dat is een sterke daling van 484 feiten of 34,9 % in vergelijking met 2013.

Reden tot juichen is er echter vooralsnog niet. In 2010 lag het aantal aangegeven feiten van zakkenrollerij immers nog veel lager, namelijk 479 feiten. In 2012 werden 900 feiten aangegeven, in 2011 waren dat er 563. meldingen.

Bij het cijfer van 903 gauwdiefstallen die vorig jaar in Leuven werden aangegeven, moeten ook nog eens 279 feiten worden geteld die werden geregistreerd buiten Leuven. Steeds een oogje houden op waardevolle voorwerpen – vooral portefeuilles en handtassen werden gestolen – is dan ook de boodschap.

Gelukkig zet de dalende trend van vorig jaar zich voorlopig door. Tijdens de eerste twee maanden van dit jaar werden 87 feiten van zakkenrollerij geregistreerd in Leuven. Dat zijn er zomaar eventjes 150 (63 %) minder dan in dezelfde periode vorig jaar toen we tijdens dezelfde periode 237 meldingen kregen. Een trend die we graag verdergezet willen zien!

In 2014 vond meer dan één gauwdiefstal op drie plaats in het uitgaansleven tussen middernacht en 4 uur ’s ochtends. Vooral tijdens de nacht van donderdag op vrijdag, dé studentenuitgaansnacht bij uitstek, maar ook tijdens de drukke weekends, waren gauwdieven actief in het uitgaanscentrum, vooral op en rond de Oude Markt, zowel op de openbare weg als in drukke horecazaken.

De Oude Markt is en blijft de favoriete werkplek voor gauwdieven. Op dit plein werden in 2014 287 gauwdiefstallen geregistreerd. In vergelijking met het jaar daarvoor is het aantal feiten op de Oude Markt wel met 152 feiten gedaald. Onder meer de grootschalige politiecontroles tijdens de drukste uitgaansnachten en de afspraken die met de horeca werden gemaakt dragen bij tot deze daling. (In de Bondgenotenlaan werden 120 feiten geregistreerd tegen 196 een jaar eerder; in de Diestsestraat ging het om 69 feiten tegen 96 het jaar daarvoor; op het Martelarenplein waren er 53 feiten tegen 133 in 2013).

De politie vatte in 2014 30 verdachten van nachtelijke gauwdiefstallen. Het ging om 25 mannen en 5 vrouwen. Er werden 12 verdachten van de feiten tijdens de dag gevat. Hier ging het om 8 vrouwen en 4 mannen. 

Bron: Politie Leuven

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel