LEUVEN: Actieweekend 11.11.11 brengt 50.000 euro op

Tijdens het voorbije actieweekend van 11.11.11 verkochten ook in Leuven enkele honderden vrijwilligers chocolade, truffels, stiften, kookboekjes en wenskaarten. De verkoop vond plaats in 16 Leuvense wijken en aan het stadion van OHL. Dat leverde maar liefst 49.853,39 euro op. Dat is 12 procent meer dan vorig jaar.

Schepen Denise Vandevoort (sp.a): “De vrijwilligers van 11.11.11 mogen heel fier zijn op dit schitterende resultaat! Het is in de eerste plaats hun verdienste, ook al ondersteunt het stadsbestuur hun acties logistiek en communicatief. Los van de verkoop schenkt de stad Leuven dit jaar een toelage van 17.250 euro aan 11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging.”

De totale opbrengst van 2014 kennen we nog niet, want de Leuvense vrijwilligers organiseren nog een restaurantdag op 22 november en een quiz op 13 december. Bovendien zijn de schenkingen van Leuvense inwoners niet in de opbrengst inbegrepen. Storten voor 11.11.11 kan nog steeds op rekeningnummer BE30 0000 0000 11 11.

11.11.11 gebruikt de opbrengst voor de ondersteuning van zijn partners in het Zuiden en de programma’s van zijn lidorganisaties en voor de bewustmaking en de sensibilisering in het Noorden. Dit jaar was het thema de wereldwijde voedselverspilling.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel