LEUVEN: Aanleg Martelarenlaan en park Belle-Vue in detail opgenomen in uitvoeringsplan

De provincie Vlaams-Brabant heeft het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Gedeeltelijke herziening GGR-K2a Martelarenlaan’ van Leuven goedgekeurd.

Hierdoor wordt het bestaande ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Martelarenlaan’ herzien en de locatie van het park Belle-Vue, het parkgebouw en het definitieve tracé van de Martelarenlaan vastgelegd.

‘‘Het bestaande ruimtelijk uitvoeringsplan bleef vaag over het park en het tracé van de Martelarenlaan omdat ze nog verder onderzocht moesten worden”, legt Julien Dekeyser, gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening, uit. “Nu hierover duidelijkheid is, worden ze in het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan gespecifieerd. Nu kan men echt verdergaan met de aanleg van de Martelarenlaan, het parkgebouw en het park Belle-Vue.”

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel