LEUVEN: 4 miljoen euro voor onderwijs in Leuven

De Vlaamse Regering heeft een beslissing genomen over tot de verdeling van de bijkomende capaciteitsmiddelen in het onderwijs. Aan Leuven wordt een bedrag van 4 miljoen euro aan capaciteitsmiddelen toegekend voor uitbreiding van infrastructuur.

Op die manier wordt tegemoet gekomen aan de noden op het vlak van het Leuvense onderwijs, die gebleken zijn uit een recent uitgevoerde capaciteitsstudie. De stad Leuven regisseert alle aanvragen van de Leuvense scholen. Onlangs maakte de stad Leuven bij monde van schepen Ridouani bekend dat er dringende bijkomende middelen nodig zijn voor meer capaciteit in de Leuvense scholen, vooral  in het basisonderwijs. De stad baseerde zich op een studie die het heeft besteld bij onderzoeksinstituut HIVA.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel