LEUVEN: 377.260 euro voor Stadion Chomé

De stad Leuven kiest ervoor om op haar grondgebied kwaliteitsvolle (bovenlokale) sportinfrastructuur te realiseren, waardoor steeds meer mensen worden aangetrokken tot bewegen. Het stadsbestuur ging dan ook in op een projectoproep van de Vlaamse Regering naar alle lokale besturen en krijgt € 377.260 toegekend voor het project ‘Stadion Chomé’.

De Koninklijke Leuvense Hockeyclub zit reeds enkele sportseizoenen in infrastructurele nood en beschikt momenteel niet over de nodige speelvelden om hun huidig ledenaantal volwaardig te laten sporten en alle competities op het veld van het Van Hove Stadion te laten doorgaan.

De terreinen in de Hertogstraat (het voormalig Stadion Chomé) en eigendom van de Belgische Staat, waren dan ook de perfecte ‘match’ om aan deze behoefte te voldoen. De stad verkreeg een onteigeningsmachtiging van defensie bij herbestemming. De ontwerpplannen omvatten twee watergedragen hockeyterreinen, een multifunctioneel sportveld met een sportief centrumgebouw. Deze laatste omvat de sanitaire voorzieningen en kleedruimtes, een cafetaria en een administratief gedeelte met vergaderzaal, dat mede dienst doet voor de Wielerbond.

In de Leuvense meerjarenbegroting 2014-2019 werd een investeringssubsidie van € 700.000 voorzien aan de hockeyclub voor de aanleg van twee watergedragen hockeyterreinen en annex (sanitaire voorzieningen en cafetaria). “We zijn dan ook zeer tevreden met de investeringssubsidie van de Vlaamse Overheid ten belope van € 377.260”, zegt schepen van Sport Els Van Hoof.

De overige gelden zijn voor rekening van Hockeyclub Leuven, de provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse Wielerbond. De Vlaamse Wielerbond is immers vragende partij om een centraal wielercentrum uit te bouwen in Vlaams-Brabant met onder meer volgende voorzieningen: een gebouw met een secretariaat, vergaderlokaal, leslokalen, startplaats voor mountainbiketrainingen, cyclocrosstrainingen en wegtrainingen.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel