LEUVEN: 35 imkers krijgen diploma

Op 11 januari krijgen 35 cursisten van de eerste opleiding bestuiving voor imkers en fruittelers hun diploma. Het aantal bijen neemt in snel tempo af en dat is een groot probleem voor de landbouw en het milieu. Bijen zijn immers de belangrijkste natuurlijke helpers bij de bestuiving van land- en tuinbouwgewassen en wilde flora. Daarom organiseerden de provincie Vlaams-Brabant en de Koninklijke Vakvereniging De Bieëntelers der Dijle een cursus voor imkers.

“De alarmklok over de afname van het aantal bijen klinkt alsmaar luider”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor Land- en Tuinbouw. “Bijen zijn door hun bestuivingswerk een enorm belangrijke schakel in de voedselketen en bij de instandhouding van de biodiversiteit. Maar zonder imkers kunnen honingbijen niet meer overleven in onze streken. Daarom ondernemen we acties om de bijenpopulaties te ondersteunen.”

“Zo startten we een jaar geleden, samen met de Koninklijke Vakvereniging De Bieëntelers der Dijle, een bestuivingscursus voor imkers en fruittelers. De cursus bestond uit 10 theorielessen en 2 demonstratielessen. In deze lessen werd ingegaan op de bestuiving door insecten, bodemkunde en bemesting, pesticiden en kwaliteit”, zegt Karin Jiroflée, gedeputeerde voor Onderwijs. De cursus is ondertussen afgelopen. 35 cursisten zijn geslaagd en krijgen hun diploma.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel