Laagste aantal inbraken in woningen sinds 2006

Kirsten Bosmans
11 maanden geleden
door Kirsten Bosmans

Het afgelopen jaar registreerde politie Leuven 351 inbraken in woongelegenheden. Dit is een flinke daling met 87 inbraken of -19,9 % t.o.v. 2016. Het is al het derde jaar op rij dat de inbraken in woningen, appartementen en kamers dalen. Hiermee komt Leuven op het laagste aantal sedert 2006. Elke inbraak is er echter een teveel, daarom blijft de aanpak en het vatten van verdachten een prioriteit voor de Leuvense politie.

Inbraken in woongelegenheden

Het aantal inbraken in woongelegenheden piekte in februari (52), november (44) en vooral in december (73). In februari betrof het onder andere een reeks van inbraken in een studentengebouw. In november en december was er een reeks woninginbraken in de sector ‘Kwade Hoek’ in Wilsele, en in december een reeks inbraken in sector ‘Noormannen’ in Leuven Centrum.

Er werd ingebroken in 207 woningen, 108 appartementen en 36 kamers. Het aandeel woningen nam daarmee iets af ten opzichte van vorig jaar, terwijl het aandeel kamers toenam. In vergelijking met 2016 jaar waren er in 2017 verhoudingsgewijs meer inbraken in Leuven Centrum (van 30,4 % naar 41,9 %) en minder in Kessel-Lo (van 28,8 % naar 18,2 %).

Inbraken in andere bestemmingen

In 2017 registreerde politie Leuven 318 inbraken in andere bestemmingen (bedrijven, horecazaken, winkels, scholen, …) . Dit is een toename met 43 feiten of +15,6 % t.o.v. 2016.  Ondanks de toename ten opzichte van 2016, is dit toch nog het tweede laagste aantal sedert 2006. De toename in 2017 was grotendeels te wijten aan een aantal reeksen van feiten. Zo werd er in mei een reeks inbraken in garageboxen in een appartementsgebouw gepleegd. In juli was er een toename van inbraken in garageboxen en in verschillende serviceflats of woonzorgcentra. In augustus werden verschillende reeksen inbraken in kelderbergingen van appartementsgebouwen vastgesteld.

Maak het inbrekers zo moeilijk mogelijk

Inbraak is één van de prioriteiten van het zonale veiligheidsplan van de Leuvense politiezone. Daarom blijft de politie van Leuven haart ALERT-campagne verder uitbreiden. Maar ook als burger kan je iets doen. Inbraken helemaal vermijden is een utopie, maar het inbrekers zo moeilijk mogelijk maken, is wel een goed idee. De diefstalpreventieadviseurs van de preventiedienst van de stad Leuven staan dagelijks paraat om inwoners advies op maat te geven om hun woning zo goed mogelijk te beveiligen tegen inbraak. In 2017 gaven zij 243 adviezen op maat, waarvan 229 aan particulieren. In totaal werden 60 premies uitgedeeld, voor een totaalbedrag van 18.768,58 euro.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans