Laagste aantal faillissementen in september in 10 jaar tijd

Kirsten Bosmans
1 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Het aantal faillissementen in ons land is in de maand september gedaald met 9,7% ten opzichte van een jaar geleden, het laagste cijfer van de afgelopen tien jaar. Dat blijkt uit de nieuwste Graydon Barometer Faillissementen. Tijdens de eerste negen maanden van 2018 waren er in totaal 7.591 faillissementsuitspraken, dat is een daling van 2,3 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.

Gedurende de maand september gingen in totaal 974 bedrijven failliet. Dat is 9,7% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Tot einde september kwamen er 13.304 jobs op de tocht te staan als rechtstreeks gevolg van het faillissement van de werkgever. Dat betekent ten opzichte van de eerste drie kwartalen van verleden jaar een daling met 14,8%. Ook is dit het laagste cijfer van de afgelopen 10 jaar, sterker zelfs: we moeten terug naar de periode voor de crisis om betere cijfers terug te vinden.

Binnen het Vlaamse Gewest is over de eerste negen maanden van dit jaar sprake van 3.551 failliete ondernemingen: een daling ten opzichte van dezelfde periode verleden jaar met 9,0%. Wallonië noteert in september het laagste faillissementscijfer in 10 jaar tijd. Daar gingen in de afgelopen 9 maanden in totaal 1.807 bedrijven failliet.

Op twee provincies na zien we, met betrekking tot de eerste drie kwartalen van dit jaar, in elke provincie een daling van het aantal faillissementen. De sterkste daling in verhouding nemen we waar binnen de provincies Luxemburg (daling met 26,5%), Namen (daling met 21,8%) en Oost-Vlaanderen (-18 %).

Bouwnijverheid en horeca blijven op kop

Op sectorniveau zien we na negen maanden opnieuw de meeste faillissementsuitspraken in de bouwnijverheid en horeca. In vergelijking met vorig jaar constateert Graydon binnen de bouw een toename met +4,2%. Dat brengt het totaal dit jaar op 1.384 faillissementen binnen de bouwnijverheid, een totaalcijfer dat bijna identiek is aan dat van de horeca (1.382 cases). Echter binnen de horeca stellen we al enkele maanden een flinke daling vast tegenover de metingen vorig jaar (-5,7%).

Verder noteren we een sterke stijging van het aantal faillissementen binnen ‘Overige persoonlijke diensten’ (+17,1%), en de garagehouders (+13,9%). Binnen de kleinhandel en de groothandel neemt het aantal zaken dat over de kop gaat verder af, in die mate dat we binnen de groothandel zelfs het laagste cijfer in 10 jaar meten. Binnen de groothandel gingen dit jaar 570 failliet (-8,6%), voor de kleinhandel gaat het om 900 uitspraken (-8,2%).

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans