Kwadenhoek wordt dé speel- en ontmoetingsplek van Wilsele

Kirsten Bosmans
1 jaar geleden
270 Views
door Kirsten Bosmans

Deze week werd op het speelplein Kwadenhoek de wilgentunnel en -hut gebouwd samen met enkele kinderen uit de buurt. Zelfs het miezerige weer hield enkele enthousiaste buren niet tegen om te helpen bouwen aan ‘hun’ speelterrein.

Vijf jaar geleden werd het speelterrein te koop gezet. Om te voorkomen dat het bebouwd zou worden, kocht de stad Leuven het stukje grond. Zo kon het veel gebruikte speelveld worden behouden. Vorig jaar werd beslist het speelplein opnieuw aan te leggen. Hiervoor werd een participatietraject opgestart met de buurtbewoners en konden ze tijdens verschillende inspraaksessies hun wensen over het ontwerp laten weten. Op basis van de opmerkingen ontstond een definitief ontwerp dat nu wordt uitgewerkt.

“We zijn voor de vernieuwing van Kwadenhoek niet over één nacht ijs gegaan. De bewoners van alle leeftijden zijn grondig bevraagd en hun wensen werden opgenomen in het ontwerp. De buurtbewoners kunnen echt wel spreken van ‘hun’ nieuw speelterrein. Op die manier wordt het echt een speel- en ontmoetingsplek van de buurt,” aldus schepen Dirk Vansina.

Ook de iets oudere jongeren uit de buurt zijn niet vergeten. Er waren soms klachten over overlast. Daarom besliste de stad om een intensief traject op te starten met de jongeren die frequent gebruik maken van het plein. Op die manier ontstonden plannen voor de ideale inrichting van een ontmoetingsplek voor hen, hun hangplek. “De jongeren dachten niet alleen na over het ontwerp, ze dragen ook hun steentje bij tijdens de realisatie ervan,” vertelt schepen Vansina. “Dit alles draagt bij tot fierheid en respect voor het speelveld.”

Er komt een zandlandschap voor de allerkleinsten met een zandbak, nestschommel, speelhuisje en een grasveldje met een picknicktafel. De buurt vroeg ook een nieuwe petanquebaan met enkele banken erlangs. Voor de grotere kinderen en tieners komt er een avontuurlijke speelzone: de bestaande bomen worden aangevuld met inheemse soorten tot een speelbosje met speelaanleidingen om op te klauteren, hangen, …,  gecombineerd met een boomstammenpad dat naar de wadi (een beplante greppel met een doorlatende bodem) leidt. Omdat Kwadenhoek een natte plek is, zal er in de wadi tijdens de natte periodes water staan. Dit nadeel wordt omgevormd tot een voordeel: het heuveltje met uitkijktoren verandert dan in een heus eilandje. Centraal op het speelterrein wordt het trapveldje met voetbaldoelen en het basketveld behouden. Tenslotte komt er op het terrein een hondenloopzone, omheind met een hek en lage beplanting.

Dit vernieuwde speelterrein kost zo’n 113.500 euro en wordt officieel geopend tijdens de buitenspeeldag op woensdag 19 april.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans